BANKI

Realizacja projektów Inwentaryzacyjnych w Banku jest bardzo złożona. Ze względu na liczne zabezpieczenia do placówek bankowych czy centrali wchodzić mogą tylko wskazane z listy osoby.

Ważne aby wiedziały zarówno jak się zachować w placówce bankowej czy centrali, ale również starały się wykonać swoją pracę szybko i praktycznie niezauważalnie.

Każdy projekt inwentaryzacyjny w tak dużych Organizacjach jest inny i każdy wymaga rzetelnego przygotowania. Opracowanie dobrego Harmonogramu prac to wielogodzinna analiza potrzeb Klienta i możliwości poukładania wizyt w placówkach dla Wykonawców spisu. Dobre przygotowanie spisu, gwarantuje że po przyjechaniu do danej placówki bankowej wykonawca spisu będzie dokładnie wiedział co ma robić. Jednocześnie osoba odpowiedzialna ze strony Banku, wie doskonale jakie są jej zadania i w jaki sposób skutecznie współpracować z Wykonawcą Spisu.

Tak zrealizowany spis daje gwarancje szybkiego rozliczenia.

Ponieważ Banki mają częstą rotację Środków trwałych, sporo placówek się zamyka sporo nowych otwiera. Banki się łączą i sprzedają, to w jaki sposób się ewidencjonuje środki trwałe. Jest bardzo ważne przy rozliczeniu tuż po spisie.

Dopasowanie wyniku spisu z ewidencją bazową – wyjściową to proces żmudny i wielogodzinny.

Jego efektem jednak jest jedna sparowana baza – ewidencja środków trwałych. Musi ona być zgodna z rzeczywistością i rozliczona do bazy księgowej zarówno bilansowej jak i pozabilansowej.

Inwentaryzacja w Banku wymaga dobrej Metodyki wykonania całego projektu a przede wszystkim doświadczenia jakie posiada Lider na rynku Inwentaryzacji Inventory PRO Sp z o.o.