Inwentaryzacja dla biznesu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 26, każde przedsiębiorstwo, czy z sektora prywatnego, czy z sektora publicznego ma obowiązek przeprowadzić inwentaryzacjęzgodnie z tą uchwałą. Warto pamiętać, że inwentaryzacja dla biznesu ma niebagatelne znaczenie, a jej odpowiednie przeprowadzenie ma duży wpływ na sposób działania każdej firmy.

Inwentaryzacja dla biznesu

Dlaczego inwentaryzacja jest ważna dla biznesu?

Inwentaryzacja ma olbrzymie znaczenie dla biznesu, a prawidłowe jej wykonanie gwarantuje wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala:

  • efektywnie zarządzać firmą,
  • kontrolować operacje gospodarcze,
  • chronić składniki majątku,
  • na identyfikację takich obszarów w firmie, gdzie potrzebne jest usprawnienie,
  • zdobycie rzetelnych, dokładnych informacji o przedsiębiorstwie,
  • wyciągnąć wnioski na temat zabezpieczeń magazynu, towarów, zapasów, materiałów, produktów, składników majątkowych, a także wskazuje te miejsca, które wymagają wprowadzenia modernizacji i usprawnień,
  • uporządkować i dobrze sporządzić bilans majątku firmy,
  • ujawnić posiadane składniki majątkowe, które nie zostały ujęte w ewidencji,
  • wskazać, z jakimi dostawcami współpraca może przynieść najlepsze rezultaty i zyski, innymi słowy optymalizuje zakupy,
  • pracownikom na zdobycie nowego doświadczenia.

Wielu przedsiębiorców, zdając sobie sprawę z faktu, jak ważny jest spis z natury dla biznesu, wybiera outsourcing inwentaryzacyjny. Korzystanie usług firmy zewnętrznej umożliwia:zaoszczędzenie środków, czasu i nadgodzin swoich pracowników. Firma zewnętrza posiada wyszkoloną kadrę pracowników, która szybko, sprawnie i prawidłowo przeprowadzi inwentaryzacjęna własnych urządzeniach.

Spojrzenie firmy zewnętrznej, która ma duże doświadczenie, na schematy działania zamawiającego dotyczące składowania, usytuowania przedmiotów, ich sposób identyfikacji oraz oklejenia daje firmie nową wiedzę i pakiet pomysłów do rozwiązania i ulepszenia dotychczasowych procesów.Każda większa czy średnia firma powinna skorzystać z doświadczeń firmy zewnętrznej, która pracuje metodycznie, co pozwala opracować najlepszy możliwy sposób na realizację inwentaryzacji w przedsiębiorstwie, optymalizując w ten sposób koszty tego procesu oraz zaangażowanie pracowników. To doskonała nauka i „darmowe” szkolenie.

Współpraca z partnerami biznesowymi

Współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi. Do sektorów prywatnych możemy zaliczyć tutaj wszystkie firmy, jak sama nazwa wskazuje, których właścicielem jest osoba prywatna albo jednostka prywatna. Wymienić tu możemy instytucje finansowe np. banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy zajmujące się szybko zbywalnymi produktami tzw. FMCG: np. przedsiębiorstwa produkujące chemię przemysłową, produkty spożywcze, kosmetyki, AGD. Posiadamy szerokie doświadczenie w tym sektorach podparte listami referencyjnymi od firm, w których przeprowadziliśmy inwentaryzację.

Każde przedsiębiorstwo i każdy klient jest inny i wymaga odmiennego podejścia. Wszystkie przygotowania do inwentaryzacji w firmie są przez nas kompleksowo i z porozumieniem z klientem omawiane i sporządzane. Służymy pomocą zarówno w sferze merytorycznej samego procesu inwentaryzacji, jak również tworzymy procedury i instrukcje, określające zasady zarządzaniem majątkiem. Prowadzimy szkolenia dotyczące zarządzania składnikami majątku oraz od podstaw tworzymy dla klienta nową ewidencję majątku tak, aby w przyszłości firma mogła poprawnie prowadzić klasyfikację środków trwałych.

Oferujemy także szkolenia pracowników firm z zakresu zarządzania majątkiem wewnątrz Organizacji zgodnie z nowymi zasadami. Mamy też doświadczenie w autorskich projektach zarządzania środkami powierzonymi. Jeśli chciałbyś sprawdzić, co możemy zrobić dla Twojej działalności, zapraszamy do kontaktu.