Inwentaryzacja dla biznesu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości  art. 26 , każde przedsiębiorstwo, czy z sektora prywatnego, czy z sektora publicznego ma obowiązek zgodnie z tą uchwałą przeprowadzić inwentaryzację.

Dlaczego Inwentaryzacja dla Biznesu ma ogromne znaczenie?

Firma Inwentaryzacje PRO wykonuje inwentaryzacje dla obu tych sektorów.

Do sektorów prywatnych możemy zaliczyć tutaj wszystkie firmy, jak sama nazwa wskazuje, którym właścicielem jest osoba prywatna albo jednostka prywatna. Wymienić tu możemy instytucje finansowe np. banki, firmy ubezpieczeniowe,  firmy zajmujące się szybko zbywalnymi  produktami  tzw. FMCG: np. firmy produkujące chemię  przemysłową, produkty spożywcze, kosmetyki, AGD. Wszystkie te  produkty, które są nam potrzebne w życiu codziennym. Posiadamy szerokie doświadczenie w tym sektorach podparte listami referencyjnymi od firm, w których przeprowadziliśmy inwentaryzację.

Każda firma i każdy Klient jest indywidualny. Wszystkie przygotowania do inwentaryzacji  są przez nas kompleksowo i  z porozumieniem z Klientem omawiane i sporządzane.  Służymy pomocą zarówno w sferze merytorycznej samego procesu inwentaryzacji, ale także tworzymy procedury i Instrukcje określające zasady zarządzaniem majątkiem. Prowadzimy szkolenia dotyczące zarządzania składnikami majątku oraz od podstaw tworzymy dla Klienta nową ewidencję majątku, tak aby w przyszłości  firma mogła poprawnie prowadzić  klasyfikację środków trwałych.

Oferujemy także szkolenia pracowników firm z zakresu zarządzania majątkiem wewnątrz Organizacji zgodnie z nowymi zasadami. Mamy też doświadczenie w autorskich projektach zarządzania środkami powierzonymi.  

W czym pomaga  przedsiębiorcy inwentaryzacja?

•  efektywnie zarządzać  firmą

•  kontrolować operacje gospodarcze

•  pomaga chronić składniki majątku

•  pomoże w identyfikowaniu takich obszarów w firmie, gdzie potrzebne jest usprawnienie

•  gwarantuje obiektywność w przeprowadzeniu inwentaryzacji, a Przedsiębiorca zyskuje pewność,  że uzyskane wyniki są rzetelne, dokładne i są zgodne ze stanem rzeczywistym

•  oszczędność środków, czasu i nadgodzin swoich pracowników. Firma zewnętrza posiada wyszkoloną kadrę pracowników, która  szybko sprawnie i prawidłowo przeprowadzi inwentaryzację na własnych urządzeniach i programie do inwentaryzacji.

•  pomoże we wskazaniu, z jakimi dostawcami  współpraca może przynieść najlepsze rezultaty i zyski, innymi słowy optymalizuje zakupy

•  pozwala wyciągnąć wnioski na temat zabezpieczeń magazynu, towarów, zapasów, materiałów, produktów, składników majątkowych. Czy dotychczasowe rozwiązania, jakie są w  firmie należy zmienić. Spojrzenie firmy zewnętrznej, która ma duże doświadczenie, na schematy działania zamawiającego dotyczące  składowania, usytuowania przedmiotów, ich sposób identyfikacji oraz oklejenia daje firmie nową wiedzę i pakiet pomysłów do rozwiązania i ulepszenia dotychczasowych procesów

•  prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych  pomoże przedsiębiorcy kompletnie i całkowicie uporządkować i dobrze sporządzić  bilans majątku firmy.

•  inwentaryzacja ujawni  posiadane składniki majątkowe, które nie zostały ujęte w ewidencji .

•  daje pracownikom możliwość zdobycia nowego doświadczenia,  uczestnicząc w procesie przygotowań do inwentaryzacji, spisie z natury, a w późniejszym czasie rozliczeń tych wyników.

Każda większa czy średnia Firma powinna skorzystać z doświadczeń firmy zewnętrznej, która pracuje metodycznie, pozwoli to opracować najlepszy możliwy sposób na realizację inwentaryzacji, optymalizując w ten sposób koszty tego procesu, oraz zaangażowanie pracowników. To doskonała nauka i „darmowe” szkolenie.