Inwentaryzacja – Środki Trwałe

Czym jest inwentaryzacja środków trwałych?

Czym więc dokładnie jest inwentaryzacja i dlaczego jest tak potrzebna w każdej firmie?

Inwentaryzacja w szerokim znaczeniu to ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych danej firmy.  To też sposób rozliczenia w stosunku do stanu ewidencyjnego w danym czasie.

Inwentaryzacja jest więc jedną z dziedzin rachunkowości.  Często jednak jest przeprowadzana na zlecenie działu administracji lub IT, który prowadzi ewidencje i zarządzanie środkami trwałymi.

Główny celem inwentaryzacji jest stwierdzenie obecności składnika majątkowego w przedsiębiorstwie oraz korekta kosztów firmy o wartość tych składników majątkowych, które nie zostały jeszcze wykorzystane w prowadzonej działalności. Wybór metody i sposobu przeprowadzenia (metoda ręczna lub komputerowa) zależy od potrzeb i możliwości firmy. Za właściwe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada kierownik jednostki

Kompleksowa inwentaryzacja z rozliczeniem księgowym stanów jest w ostatecznym rozliczeniu tańsza, niż inwentaryzacja wykonywana we własnym zakresie. Dzieje się tak ponieważ nie odrywa własnych pracowników od wykonywania bieżących zadań.