Code Of Conduct

Kodeks Etyki Inwentaryzacje PRO

 

Misja firmy

Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług poprzez rzetelność, profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie.

Wartości

Cechuje nas uczciwość, rzetelność, profesjonalizm, odpowiedzialność, doświadczenie i szacunek.

 

Profesjonalizm i jakość

1.Standardy pracy

Każdy nasz pracownik i współpracownik zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków z najwyższą starannością i zgodnie z ustalonymi standardami firmy Inwentaryzacje PRO.

2.Ciągłe doskonalenie

Zachęcamy do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i samokształcenie.

 

Metodyka

Opracowaliśmy autorską Metodykę Inwentaryzacje PRO , dzięki której usługi realizujemy:

  • zgodnie z przepisami
  • terminowo
  • pomysłowo
  • w systemie „value for money”

 

Uczciwość i transparentność

1.Dokładność danych

Każdy z naszych pracowników jest odpowiedzialny za rzetelne i dokładne zbieranie danych inwentaryzacyjnych.

2.Zgłaszanie nieprawidłowości

Każdy przypadek nieprawidłowości lub podejrzenia nadużycia natychmiast zgłaszamy przełożonemu/zleceniodawcy.

 

Poufność informacji

1.Ochrona danych

Wszystkie informacje, które pozyskujemy podczas inwentaryzacji są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

2.Przestrzeganie przepisów

W naszej firmie pracownicy i wykonawcy przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Relacje z Klientami

1.Szacunek i uprzejmość

Dbamy o to, aby każdy pracownik traktował każdego z szacunkiem i uprzejmością.

2.Zrozumienie potrzeb

Dążymy do pełnego zrozumienia potrzeb naszych Klientów i dostosowania naszych usług do ich oczekiwań.

 

Relacje między pracownikami/współpracownikami

1.Wzajemny szacunek

W naszej firmie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku i serdecznej współpracy.

2.Równość

W firmie Inwentaryzacje PRO zapewniamy równe traktowanie wszystkich, niezależnie od ich płci, wieku, rasy, wyznania czy orientacji seksualnej.

 

Odpowiedzialność społeczna

1.Zrównoważony rozwój

Działamy z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, starając się minimalizować negatywny wpływ naszej działalności.

2.Zaangażowanie społeczne

Angażujemy się w inicjatywy społeczne i wspieramy lokalne społeczności.

 

Przestrzeganie prawa

1.Legalność działań

Wszystkie działania w naszej firmie są zgodne z obowiązującym prawem.

2.Przestrzeganie przepisów

Nasi pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do przestrzegania  przepisów i regulacji dotyczących wykonywanej pracy.

 

Przestrzeganie Kodeksu Etyki

1.Odpowiedzialność za przestrzeganie

Każdy pracownik i współpracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki.

2.Konsekwencje naruszeń

Naruszenia Kodeksu Etyki mogą skutkować sankcjami, w tym rozwiązaniem umowy zatrudnienia/współpracy.

 

KONTAKT

Code of Conduct Aleks Wiener (She, Her)

Prezes Zarządu

mobile: +48 662 235 387

e-mail: aleksandra.wiener@inwentaryzacjepro.pl

strona: www.inwentaryzacjePRO.pl

___________________

Inwentaryzacje PRO Sp. z o.o.

Chrościckiego 83 lok 16, 02-414 Warszawa