Dumni z Zaufania – Rekomendacja od Anwim S.A.

Z przyjemnością informujemy, że Inwentaryzacje PRO Sp. z o.o. otrzymała pisemny list rekomendacyjny od Anwim S.A., właściciela sieci stacji paliw Moya. Jesteśmy zaszczyceni, że nasze usługi zostały docenione przez tak renomowaną firmę. Profesjonalizm i Rzetelność na Każdym Etapie Po raz drugi spółka Anwim powierzyła nam kompleksową inwentaryzację środków trwałych w swojej siedzibie oraz na stacjach … Continue Reading

inwentaryzacja

Inwentaryzacja metodą spisu z natury czy metodą potwierdzenia ewidencji, kiedy wybrać jaką metodę?

Inwentaryzacja jest kluczowym elementem zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, pozwalającym m.in. na kontrolowanie stanu finansowego firmy. Istnieją różne metody przeprowadzania tego procesu, z których dwie najważniejsze to metoda spisu z natury oraz metoda potwierdzenia ewidencji. W niniejszym artykule poddamy analizie oba te sposoby, wskazując ich cechy szczególne.

mężczyzna przeprowadza inwentaryzację magazynu

Jak inwentaryzować zapasy materiałów w magazynie?

Inwentaryzacja zapasów materiałów w magazynie to niezbędny proces w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży. Pozwala ona na kontrolowanie stanu magazynowego, wykrywanie ewentualnych rozbieżności oraz optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem magazynu. W poniższym artykule omówimy, jak przeprowadzić inwentaryzację w sposób efektywny i rzetelny, aby uzyskać jak najbardziej precyzyjne dane.

pracownicy wykonują inwentaryzację

Przygotowanie firmy do inwentaryzacji

Inwentaryzacja jest niezbędnym procesem, który odbywa się w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności. Polega na dokładnym porównaniu stanu faktycznego z danymi zawartymi w ewidencji księgowej. Celem inwentaryzacji jest potwierdzenie rzeczywistej wartości aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz wykrycie ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a księgowym.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A. – to dawny bank komercyjny z siedzibą w Warszawie działający w latach 1991–2018. W listopadzie 2018 połączył się z Raiffeisen Bank International AG, który rozpoczął prowadzenie działalności na terenie Polski poprzez swój oddział – Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce. Raiffeisen Bank jest naszym Klientem wieloletnim. Wspólnie zrealizowaliśmy póki co … Continue Reading

Santander Bank

Santander Bank Polska SA  – to  bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie. Trzeci bank w Polsce pod względem wartości aktywów i trzeci pod względem liczby placówek. Od 2011 r. należy do hiszpańskiej grupy Santander. Od listopada 2016 r. jego prezesem zarządu jest Michał Gajewski. Jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem … Continue Reading

Volkswagen Bank

Volkswagen Bank Polska  – to dawny bank samochodowy z siedzibą w Warszawie, utworzony w 1998 roku, zlikwidany w 2018 poprzez połączenie z Volkswagen Bank GmbH. Od 2016 wchodził w skład holdingu Volkswagen Financial Services AG, finansowego ramienia koncernu motoryzacyjnego Volkswagen AG. Współpraca z firmą Volkswagen Polska przebiegła bardzo pomyślnie. Efektem tego jest obustronna satysfakcja z … Continue Reading