praca inwentaryzacyjna

Kto odpowiada za inwentaryzację?

Inwentaryzacja jest procesem polegającym na dokładnym sprawdzeniu stanu rzeczywistego majątku trwałego, wyposażenia, zapasów, a następnie porównaniu otrzymanego wyniku z danymi księgowymi. Ten ważny element zarządzania przedsiębiorstwem ma na celu zapewnienie wiarygodności sprawozdań finansowych, lepsze rozpoznanie potrzeb magazynowych i możliwość szybszego reagowania na ewentualne problemy. Kwestia, kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji, jest istotna dla zapewnienia prawidłowego … Continue Reading

inwentaryzacja

Jaki jest cel inwentaryzacji?

Inwentaryzacja stanowi kluczowy element zarządzania majątkiem każdej firmy, instytucji czy organizacji. Jest ona procesem polegającym na dokładnym sprawdzeniu stanu rzeczywistego posiadanych przez podmiot przedmiotów wartościowych – środków trwałych, wyposażenia, zapasów towarów czy surowców – oraz porównaniu tych danych z informacjami zawartymi w księgach rachunkowych. W artykule omawiamy cele, na jakie realizuje się inwentaryzację oraz przeprowadzanie … Continue Reading

outsourcing

Czym jest outsourcing?

W dobie dynamicznego rozwoju rynku przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia jak największej efektywności w prowadzeniu swojej działalności. Jednym z rozwiązań, które może przyczynić się do realizacji tego celu, jest outsourcing usług inwentaryzacyjnych. Współpraca z firmą inwentaryzacyjną pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych aspektach biznesu, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad stanem zasobów materialnych. W tym artykule przyjrzymy … Continue Reading

inwentaryzacja w magazynie

Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację?

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, inwentaryzację towarów w magazynach należy przeprowadzić co najmniej raz w roku, przy czym termin ten nie może przekraczać 12 miesięcy od ostatniej inwentaryzacji. Najczęściej proces ten realizowany jest na przełomie roku, choć z punktu widzenia księgowości lepiej zrealizować ten proces wcześniej niż później, tak aby mieć czas na wyjaśnienie … Continue Reading

inwentaryzacja w magazynie

Na czym polega spis z natury?

Spis z natury to proces, w którym dokonuje się szczegółowej kontroli, posiadanych przez daną jednostkę gospodarczą przedmiotów, w szczególności tych o długotrwałym charakterze. Celem spisu z natury jest uzyskanie rzetelnych danych na temat składników majątkowych jednostki oraz sprawdzenie, czy stan faktyczny zgadza się ze stanem ewidencji księgowej.

kobieta w magazynie

Inwentaryzacja krok po kroku

Inwentaryzacja to proces, który polega na dokładnym spisaniu i zinwentaryzowaniu wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa. Wykonywana jest w celu sprawdzenia rzeczywistej wartości majątku firmy oraz porównania jej z wartościami księgowymi. Inwentaryzacja przebiega w kilku etapach, a każdy z nich ma swoje kluczowe zadania.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A. – to dawny bank komercyjny z siedzibą w Warszawie działający w latach 1991–2018. W listopadzie 2018 połączył się z Raiffeisen Bank International AG, który rozpoczął prowadzenie działalności na terenie Polski poprzez swój oddział – Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce. Raiffeisen Bank jest naszym Klientem wieloletnim. Wspólnie zrealizowaliśmy póki co … Continue Reading

Santander Bank

Santander Bank Polska SA  – to  bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie. Trzeci bank w Polsce pod względem wartości aktywów i trzeci pod względem liczby placówek. Od 2011 r. należy do hiszpańskiej grupy Santander. Od listopada 2016 r. jego prezesem zarządu jest Michał Gajewski. Jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem … Continue Reading

loga klientów

Czy Inwentaryzacja z firmą zewnętrzną jest droższa czy tańsza?

Temat ważny dla każdego szczególnie wtedy kiedy wzrost kosztów pracowniczych,  jest zauważalny dla każdego przedsiębiorcy. Czy zatem inwentaryzacja tańsza jest z firmą zewnętrzną  czy samemu? Jak realizować Inwentaryzację samemu czy z pomocą specjalistów? Najlepiej z IPRO, mamy swoją Metodykę Inwentaryzacje PRO, swoich doświadczonych pracowników, sprzęt, autorskie oprogarmowanie IPRO SYTEM, oraz przeszło 30 letnie doświadczenie realizacji … Continue Reading