Termin przeprowadzenia inwentaryzacji

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacja środków trwałych jest kluczowym elementem weryfikacji majątku w każdej firmie. Mamy obowiązek jej realizacji co 4 lata, licząc od tego roku obrachunkowego w którym zakupiliśmy pierwszy środek trwały. Innymi słowy jeśli kupiliśmy środki w 2020 roku, to inwentaryzację należy wykonać w 2024 roku przedstawiając jej wstępne wyniki do 15 Stycznia roku następnego. Czasami jednak, … Continue Reading

JPK CIT

Nowe przepisy JPK CIT: Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy?

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad zmianami w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), które mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Obecnie Ministerstwo Finansów planuje zastąpić dotychczasową schemę JPK_KR nową strukturą JPK_KR_PD, którą będziemy przesyłać organom podatkowym obowiązkowo raz w roku. Dodatkowo, planuje się rozszerzenie o kolejną obowiązkową schemę JPK_ST_KR. Czym jest JPK? JPK … Continue Reading

inwentaryzacja

Inwentaryzacja metodą spisu z natury czy metodą potwierdzenia ewidencji, kiedy wybrać jaką metodę?

Inwentaryzacja jest kluczowym elementem zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, pozwalającym m.in. na kontrolowanie stanu finansowego firmy. Istnieją różne metody przeprowadzania tego procesu, z których dwie najważniejsze to metoda spisu z natury oraz metoda potwierdzenia ewidencji. W niniejszym artykule poddamy analizie oba te sposoby, wskazując ich cechy szczególne.

Inwentaryzacje

Nie musisz jej robić samemu? Czego – inwentaryzacji!

Kiedy wdrażasz System do Zarządzania Środkami trwałymi, a chcesz mieć dobry wsad do systemu nie musisz już robić tego samemu. Czy dotychczas robisz inwentaryzację na ręcznych arkuszach spisu z natury? A może dane, które masz w obecnym systemie są dalekie od rzeczywistości? Czas to zmienić. Inwentaryzacja majątku, nie musi odbywać się tylko wtedy kiedy wypada … Continue Reading

Inwentaryzacja

Jak inwentaryzować zapasy materiałów w magazynie?

Inwentaryzacja zapasów materiałów w magazynie to niezbędny proces w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży. Pozwala ona na kontrolowanie stanu magazynowego, wykrywanie ewentualnych rozbieżności oraz optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem magazynu. W poniższym artykule omówimy, jak przeprowadzić inwentaryzację w sposób efektywny i rzetelny, aby uzyskać jak najbardziej precyzyjne dane.

Inwentaryzacja

Przygotowanie firmy do inwentaryzacji

Inwentaryzacja jest niezbędnym procesem, który odbywa się w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności. Polega na dokładnym porównaniu stanu faktycznego z danymi zawartymi w ewidencji księgowej. Celem inwentaryzacji jest potwierdzenie rzeczywistej wartości aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz wykrycie ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a księgowym.

prowadzenie spisu z natury

Kiedy należy przeprowadzać spis z natury?

Spis z natury to istotny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, który pozwala na kontrolę i aktualizację stanu rzeczywistego majątku. Jest to proces, podczas którego możemy określić faktyczny stan posiadania, a także zoptymalizować posiadane przedmioty pod swoje potrzeby. Zutylizować, sprzedać, oddać to, co niepotrzebne oraz kupić to, co potrzebne do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Kluczowa jest wiedza na … Continue Reading

inwentaryzacja w magazynie

Co podlega inwentaryzacji?

Inwentaryzacja to proces, który pozwala na dokładne zbadanie i ocenę stanu rzeczywistego majątku oraz zobowiązań przedsiębiorstwa. Dzięki inwentaryzacji można porównać stan faktyczny z danymi zawartymi w ewidencji księgowej, co jest niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz sporządzenia sprawozdań finansowych. W artykule omówimy, jakie elementy podlegają inwentaryzacji.

Proces inwentaryzacji

Jak poprawnie dokończyć proces inwentaryzacji?

Właściwy proces inwentaryzacji polega na dokładnym sprawdzeniu stanu rzeczywistego majątku przedsiębiorstwa oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. Należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach, które umożliwiają poprawne przeprowadzenie inwentaryzacji. Po pierwsze, warto stosować się do zasady „od lewej do prawej”, czyli spisywanie od lewej do prawej strony, tak aby niczego nie pominąć. W drugiej kolejności, niezbędne jest zachowanie … Continue Reading

Przeprowadzanie inwentaryzacji

Dlaczego musimy robić inwentaryzację środków trwałych?

Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych to nieodłączny element zarządzania majątkiem. Pozwala na dokładne określenie wartości aktywów i śledzenie ich stanu technicznego. Proces ten jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, ale także ważnym narzędziem, które pomaga w zarządzaniu firmą.