Outsourcing inwentaryzacyjny

Już od lat specjalizujemy się w outsourcingu inwentaryzacyjnym. Polega on na powierzeniu pracownikom zewnętrznym obowiązku dokonywania okresowych ewidencji w przedsiębiorstwie. Zakres prowadzonych przez nas prac jest zawsze ustalany indywidualnie w oparciu o konkretne potrzeby naszych klientów.

Pełny outsourcing inwentaryzacyjny obejmuje nie tylko samo wykonanie spisu z natury, ale także wiele czynności przedwstępnych, w których skład wchodzą:

  • analizy potrzeb klienta (lokalizacje, harmonogram prac, oszacowanie ilości przedmiotów objętych spisem),
  • sporządzenie planu projektu (dokładnego pisma zawierającego wzory dokumentów i instrukcję inwentaryzacji),
  • przygotowanie odpowiedniego sprzętu i zapewnienie właściwej ilości pracowników lub zespołów spisowych.

Nasi pracownicy, którzy docierają na miejsce, aby wykonać spis z natury w ramach outsourcingu inwentaryzacyjnego, zawsze są szkoleni, aby poznać specyfikę miejsca, w który będą wykonywać spis. Pozwala to nie tylko na zaznajomienie się z lokalizacją, ale także na sprecyzowanie specyficznych zasad obowiązujących w danej firmie.

Zalety inwentaryzacji z firmą zewnętrzną

Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z korzyści wykonywania inwentaryzacji z firmą zewnętrzną. Wśród najistotniejszych zalet wymienić można:

  • oszczędność czasu – proces wykonywania inwentaryzacji jest znacznie krótszy, ponieważ osoby, które dokonują spisu, doskonale znają się na swojej pracy, przez co proces przebiega sprawniej. Jest to także ich podstawowe zajęcie, a nie czynność dodatkowa wykonywana po godzinach, więc nasi pracownicy mogą się jej w pełni poświęcić,
  • zmniejszenie kosztów – bardzo często zlecenie wykonania inwentaryzacji jest tańszym rozwiązaniem, niż wypłata nadgodzin dla pracowników, którzy pracują przy tym znacznie dłużej niż osoby z firmy zewnętrznej,
  • kompleksowość rozwiązań – w ramach jednej umowy możemy wykonać różne rodzaje spisów. Możesz nam powierzyć inwentaryzację środków trwałych oraz sprawdzenie stanów magazynowych. Zakres naszych prac jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa,
  • kompletną dokumentację – przygotowany przez nas plan projektu zawiera wszystkie najważniejsze pisma wymagane przepisami prawa oraz zgodne z nimi. Także protokoły rozliczeniowe są sporządzone zgodnie z obowiązującymi normami.

Inwentaryzacja wykonana przez firmę zewnętrzną wcale nie oznacza końca naszej współpracy. Oferujemy naszym klientom także możliwość skorzystania z naszych szkoleń, a także wykorzystanie naszego doświadczenia w celu usprawnienia pracy przedsiębiorstwa. Chętnie podpowiadamy rozwiązania, optymalizujące magazynowanie produktów czy ich odpowiednie przechowywanie, co umożliwia wyeliminowanie różnic inwentaryzacyjnych w przyszłości. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Zapraszamy do kontaktu.