inwentaryzacja

Jaki jest cel inwentaryzacji?

Inwentaryzacja stanowi kluczowy element zarządzania majątkiem każdej firmy, instytucji czy organizacji. Jest ona procesem polegającym na dokładnym sprawdzeniu stanu rzeczywistego posiadanych przez podmiot przedmiotów wartościowych – środków trwałych, wyposażenia, zapasów towarów czy surowców – oraz porównaniu tych danych z informacjami zawartymi w księgach rachunkowych. W artykule omawiamy cele, na jakie realizuje się inwentaryzację oraz przeprowadzanie tego procesu z firmą inwentaryzacyjną.

Jakie są główne cele inwentaryzacji?

Inwentaryzacja może być przeprowadzana z różnych powodów, ale jej głównym celem jest zawsze uzyskanie dokładnego obrazu stanu rzeczywistego majątku przedsiębiorstwa. Wyróżnić można następujące cele przeprowadzenia inwentaryzacji w firmie lub instytucji publicznej. Pierwszym z nich jest kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem. Pozwala bowiem na weryfikację danych księgowych oraz sprawdzenie, czy nie występują przypadki nadużyć lub nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami. Drugim celem jest dokonanie aktualizacji ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. Inwentaryzacja umożliwia wykrycie ewentualnych różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a księgowym oraz dokonanie korekt. Inwentaryzacja dostarcza także szczegółowych informacji na temat potrzeb inwestycyjnych, koniecznych napraw czy wymiany wyposażenia.

Jak przebiega współpraca z zewnętrzną firmą inwentaryzacyjną?

Przeprowadzenie inwentaryzacji może być czasochłonnym i skomplikowanym procesem. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z firmą inwentaryzacyjną. Firmy te zajmują się profesjonalnym przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz dostarczeniem dokładnych danych na jej temat. Współpraca z taką firmą niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim, zaangażowanie firmy inwentaryzacyjnej pozwala na optymalizację procesu inwentaryzacji. Eksperci zewnętrzni mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań i są w stanie skoordynować pracę w taki sposób, aby przebiegła sprawnie i efektywnie. Ponadto współpraca z firmą inwentaryzacyjną pozwala na obiektywne spojrzenie na stan majątku przedsiębiorstwa. Dzięki temu można uniknąć błędów czy stronniczości, które mogą wpłynąć na wyniki inwentaryzacji.