Krok 2 – Realizacja

Na tym etapie robimy spis z natury oraz weryfikację spisu od razu w lokalizacji. 

  • oznaczamy środki etykietami z kodem kreskowym i nazwą Klienta
  • spisujemy wszelkie ustalone z Klientem dane dotyczące środka np. nazwa, numery seryjne, inwentarzowe, rodzaj, typ, producent, kolor, wymiar, lokalizacja, MPK, użytkownik, stan użytkowany/nie użytkowany,
  • spisujemy wszystkie przedmioty poza tymi które są na: „Liście Przedmiotów nie podlegających spisowi”
  • przedmioty, które nie mogą być oznaczone etykietą ( np. obrazy, ozdobne donice, telefony) spisujemy na „Kartę Przedmiotu”
  • przedmioty, które znajdują się poza lokalizacja w trakcie spisu otrzymujemy od pracowników w postaci „Oświadczenia o użytkowaniu sprzętu poza lokalizacją”
  • przekazujemy dane do centrali Inwentaryzacje PRO