Krok 3 – Rozliczenie

Na tym etapie:

  • porównujemy wynik spisu z ewidencją bazową od Klienta
  • analizujemy dane:
    – parowanie jednoznaczne czyli po unikalnych numerach np. inwentarzowych czy seryjnych
    – parowanie analityczne czyli dopasowywanie po nazwie, modelu, typie, producencie, a na końcu nawet kolorze
  • robimy podsumowanie spisu: protokoły, zestawienia, ewidencję końcową

    Krok 3 – Rozliczenie