Nasi eksperci

Nasi eksperci

Paweł Maul
Ekspert Realizacji Projektów Inwentaryzacyjnych

Metodyk Inwentaryzacje PRO
Inventory Project Management Expert

Kacper Orłowski
Ekspert Analiz Danych w Projektach Inwentaryzacyjnych

Metodyk Inwentaryzacje PRO
Inventory Analysis Management Expert

Nasi eksperci
Nasi eksperci

Aleksandra Wiener
Ekspert Analizy Procesu Zarządzania Majątkiem

Metodyk Inwentaryzacje PRO
Fixed Assets Management Analysis Expert