JPK CIT

Nowe przepisy JPK CIT: Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy?

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad zmianami w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), które mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Obecnie Ministerstwo Finansów planuje zastąpić dotychczasową schemę JPK_KR nową strukturą JPK_KR_PD, którą będziemy przesyłać organom podatkowym obowiązkowo raz w roku. Dodatkowo, planuje się rozszerzenie o kolejną obowiązkową schemę JPK_ST_KR.

Czym jest JPK?

JPK jest zbiorem danych generowanych z systemów informatycznych podatników, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za określony okres. Format XML, w jakim przesyła się te dane, umożliwia organom podatkowym efektywnie przetwarzać informacje.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo planowało w ramach ustawy wprowadzającej Polski Ład rozszerzyć zakres wymaganych danych dotyczących ksiąg rachunkowych. Pomimo dwukrotnego odraczania przepisów, Ministerstwo Finansów kontynuuje prace nad ich finalizacją.

Proces legislacyjny JPK CIT

Pierwszy projekt rozporządzenia dotyczący JPK CIT, który rozszerzył zakres przekazywanych danych, został opublikowany 29 listopada 2023 roku. Kolejno, już na początku grudnia 2023 roku udostępniono schemę JPK_KR(2), uwzględniającą nowe wymagania, takie jak przekazywanie danych o kontrahentach podatnika oraz ewidencję środków trwałych. Projekt poddano konsultacjom publicznym, podczas których zebrano dodatkowe informacje od przedstawicieli przedsiębiorców.

Aktualnie Ministerstwo Finansów nie ukończyło procesu legislacyjnego. Instytucja natomiast pracuje nad trzecią wersją rozporządzenia oraz schemą JPK_KR_PD oraz drugą wersją schemy JPK_ST_KR, która ma zawierać ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych.

Planowane wejście w życie nowych przepisów

Ministerstwo Finansów podczas konsultacji publicznych potwierdziło, że nie planuje kolejnego przesunięcia terminów wejścia w życie regulacji dotyczących JPK CIT. Nowe obowiązki będziemy realizować według harmonogramu określonego przez ustawodawcę dla kolejnych lat podatkowych:

  • Po 31 grudnia 2024 roku: obowiązek dotyczy dużych podatników CIT oraz podatkowych grup kapitałowych.
  • Po 31 grudnia 2025 roku: obowiązek dotyczy pozostałych podatników CIT oraz PIT, którzy są zobowiązani do składania JPK_VAT.
  • Po 31 grudnia 2026 roku: obowiązek dotyczy pozostałych podatników CIT oraz PIT.

Pierwsze zeznania CIT-8 z nową schemą JPK_KR_PD za rok 2025 będą musieli złożyć do 31 marca 2026 roku. Nową strukturę będziemy obowiązkowo musieli składać za dany rok podatkowy w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

JPK CIT

Podsumowanie JPK CIT

Podsumowując, Ministerstwo Finansów utrzymuje termin wprowadzenia nowych przepisów dotyczących JPK CIT na 1 stycznia 2025 roku. Przedsiębiorcy powinni przygotować się na te zmiany, szczególnie jeśli ich działalność podlega nowym wymogom raportowania. Proces legislacyjny wciąż trwa, więc istnieje możliwość dalszych zmian. Kluczowym jest jednak, aby odpowiednie przygotowanie do wprowadzenia znaczników kont rachunkowych, które wymagać się będzie od 1 stycznia 2025 roku dla podmiotów stosujących polskie standardy rachunkowości.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi JPK CIT oraz przygotować swoją firmę na nadchodzące zmiany, śledź nasz blog. Będziemy regularnie aktualizować nasze publikacje, dostarczając najważniejsze informacje dotyczące inwentaryzacji i wymogów prawnych.

 

JPK CIT