Różnice podczas inwentaryzacji

Co zrobić, gdy pojawiają się różnice w inwentaryzacji?

Zasady prowadzenia inwentaryzacji są określone przez przepisy. Podczas jej wykonywania może pojawić się jednak wiele problemów, a do najczęściej występujących z nich można zaliczyć różnice podczas inwentaryzacji. Z czego może on wynikać i jak sobie z nim poradzić?

Jakie są rodzaje różnice podczas inwentaryzacji i skąd się one biorą?

Wyróżnia się kilka rodzajów różnic inwentaryzacyjnych:

  • ilościowe – niedobór lub nadwyżka inwentaryzowanych środków. Różnice te mogą być usprawiedliwione i nieusprawiedliwione;
  • jakościowe – mowa tu o utracie przydatności gospodarczej danego przedmiotu lub towaru. Może mieć ona charakter niezawiniony lub zawiniony (na przykład niewłaściwe składowanie);
  • pozorne – to różnego rodzaju błędy w poprzednio przygotowanej dokumentacji. Po ich wyjaśnieniu okazuje się, że w rzeczywistości różnice nie występują.

Jak poradzić sobie z różnicami podczas inwentaryzacji?

Właściwe postępowanie w przypadku pojawienia się różnic w inwentaryzacji środków trwałych określają przepisy. Jak mówi ustęp 2 Art. 27 Ustawy o Rachunkowości: Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Zalecanym działaniem w przypadku wystąpienia różnic w inwentaryzacji jest powołanie odpowiedniej komisji, której zadaniem będzie wyjaśnienie sytuacji oraz opisanie jej w protokole inwentaryzacyjnym. Oprócz ustawy o rachunkowości pomocne mogą okazać się inne akty prawne:

Chcesz uniknąć niezgodności w inwentaryzacji? Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu wypracowaliśmy unikalną metodykę, która zapewnia dokładną i wydajną inwentaryzację. Z nami będziesz mieć pewność, że Twoja inwentaryzacja odbyła się prawidłowo. Inwentaryzacje odbywają się przez doświadczone osoby, które wiedzą jak radzić sobie ze wszystkimi przeciwnościami.

Zapraszamy do kontaktu, a chętnie przedstawimy Ci szczegóły naszej oferty.