MAGAZYNY

Efektywne zarządzanie magazynem ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy zajmującej się fizycznymi zapasami

Niezależnie od tego, czy są to surowce, produkty gotowe czy sprzęt, jednym z kluczowych elementów tego zarządzania jest zapewnienie dokładności i aktualności inwentaryzacji środków trwałych w magazynach. Regularne przeprowadzanie inwentaryzacji jest koniecznością, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie magazynu oraz aby firma mogła maksymalizować zyski i minimalizować straty.

Środki trwałe to te pozycje, które według przewidywań będą trwać przez znaczny okres czasu i nie są przeznaczone do sprzedaży. Przykładami środków trwałych w magazynie mogą być sprzęt, pojazdy i maszyny. Właściwe zarządzanie środkami trwałymi ma zasadnicze znaczenie, ponieważ może pomóc firmom uniknąć kosztownych napraw. Ponadto pozwoli zminimalizować przestoje, a ostatecznie zapewnić, że nie wpłynie to negatywnie na produkcję i obsługę klienta.

Regularne inwentaryzacje są niezbędne do prowadzenia dokładnej ewidencji środków trwałych znajdujących się w magazynie.  W ten sposób firmy mogą lepiej zrozumieć wykorzystanie zasobów i podejmować świadome decyzje dotyczące konserwacji, wymiany lub utylizacji zasobów. Regularna inwentaryzacja może również pomóc w zapobieganiu kradzieży lub utracie, ponieważ rozbieżności między faktycznym stanem inwentarza a zarejestrowanym inwentarzem mogą być szybko identyfikowane i korygowane.

 

MAGAZYNY

 

Inwentaryzacje PRO to efektywne rozwiązanie dla firm, które chcą efektywniej zarządzać swoim majątkiem trwałym.

Nasza METODYKA IPRO umożliwia firmom prowadzenie szczegółowej ewidencji ich aktywów i zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące poziomów zapasów. Umożliwia również firmom śledzenie wykorzystania zasobów, historii konserwacji i amortyzacji a zatem zapewnia pełny obraz cyklu życia aktywów. Ponadto Inwentaryzacje PRO mogą pomóc firmom w spełnieniu wymogów regulacyjnych i usprawnieniu ogólnej sprawozdawczości finansowej.

Ogólnie rzecz biorąc, regularne przeprowadzanie inwentaryzacji jest kluczowym aspektem efektywnego zarządzania magazynem. Z pomocą działalności takich jak Inwentaryzacje PRO firmy mogą lepiej zarządzać swoim majątkiem trwałym, unikać kosztownych błędów, a w efekcie osiągać większe sukcesy. Kontrolując wykorzystanie zapasów i zasobów, firmy mogą optymalizować swoje działania i wyprzedzać konkurencję.

 

Zachęcamy do przeczytania Q&A najczęściej zadawanych pytań dotyczących Inwentaryzacji w Magazynach .

 

MAGAZYNY 1

 

Case Study – Jelcz SP. z.o.o

 

MAGAZYNY 2

Naszym Klientem z dziedziny Magazynów jest Jelcz Sp. z.o.o.

Spółka powstała w wyniku przekształceń kapitałowych Zakładów Samochodowych JELCZ S.A., producenta znanych w Polsce autobusów, samochodów ciężarowych i samochodów pożarniczych marki JELCZ. JELCZ Sp. z o.o. jest właścicielem praw do marki JELCZ, wszystkich znaków towarowych oraz całości praw do dokumentacji technicznej i produkcji pojazdów marki JELCZ wytworzonych począwszy od 1952r. Przedmiotem działalności Spółki jest, marketing, rozwój, techniczne przygotowanie, produkcja i sprzedaż samochodów ciężarowych marki JELCZ produkcja i sprzedaż części zamiennych do pojazdów użytkowych marki JELCZ, marketing, techniczne przygotowanie, produkcja i sprzedaż usług dla:
– rynku producentów pojazdów użytkowych kołowych i szynowych,
– producentów maszyn, urządzeń dla rolnictwa i budownictwa,
– producentów sprzętu AGD i sprzętu elektrotechnicznego

Współprace rozpoczęliśmy w 2020 roku kiedy to przeprowadziliśmy spis wyrzyskich magazynów na terenie całej Polski.

Opis Projektu:

Inwentaryzacja towaru i zapasów, półfabrykatów, materiałów magazynach i na produkcji w toku.

Powierzchnie do spisu:

Kilka pod magazynów w jednej lokalizacji:

 

  • magazyn blach
  • magazyn prętów
  • magazyn – narzędziownia
  • magazyn Wysokiego składu
  • magazyn „drobnicy”
  • magazyn zewnętrzny
  • magazyn półfabrykatów – luzy

 

Ilości spisu:

Ponad 15 tys. zliczonych indeksów . Policzonych blisko 1 milion sztuk wszystkich towarów i materiałów.

Wartość dla Klienta:

Zliczenie 100% towarów składowanych w magazynach, rozliczenie wszystkiego na bieżąco z ewidencją magazynową, uporządkowanie stanów magazynowych, wybudowanie za Naszą rekomendacją nowych regałów wysokiego składowania + remont hali magazynowej, gdzie można było od nowa układać towar w jasno i przejrzyście oznaczonych lokalizacjach.

 

Case Study – LOT S.A.

 

MAGAZYNY 3

Naszym Klientem z dziedziny Magazynów jest LOT S.A.

Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. (PLL LOTPLL „Lot”) – polskie narodowe linie lotnicze, utworzone 29 grudnia 1928. Faktyczną działalność rozpoczęły 1 stycznia 1929 i są jedną z najstarszych czynnych linii lotniczych świata.

Państwa obsługiwane przez LOT

 

MAGAZYNY 4

We  współprace weszliśmy w 2018 oraz 2020 roku, kiedy to przeprowadziliśmy inwentaryzacje magazynów w  wszystkich portów lotniczych.

 

MAGAZYNY 5

Opis Projektu:

Inwentaryzacja materiałów, zapasów oraz części zamiennych używanych do napraw i serwisów samolotów.  Do przeliczenia była zarówno „drobnica” jak i wielkogabarytowe części.

Powierzchnie do spisu:

Kilka magazynów w różnych lokalizacjach. Towar do przeliczenia poukładany w przeróżny sposób m.in.: kartony, torebki foliowe, duże skrzynie drewniane – wszystko to rozlokowane na regałach magazynowych niskiego składowania

Ilości spisu:

Ponad 30 tys. zliczonych indeksów. Policzonych ponad 400 tys. sztuk wszystkich towarów, materiałów i zapasów.

Wartość dla Klienta:

Zliczenie 100% towarów składowanych w magazynach, rozliczenie wszystkiego na bieżąco z ewidencją księgową jak i magazynową, wyprostowanie różnic pojawiających się pomiędzy dwoma systemami, uporządkowanie stanów magazynowych.

 

Case Study – PLP POLAND (Belos) S.A.

 

MAGAZYNY 7

Naszym Klientem z dziedziny Magazynów jest PLP POLAND (Belos) S.A..

Z dniem 12 stycznia 2023 roku nazwa firmy Belos-PLP S. A. zmienia się na PLP Poland (Belos) S.A.  PLP POLAND (BELOS) S.A.-  jest największym polskim producentem osprzętu sieciowego dla linii WN, SN, NN i nn stacji elektroenergetycznych, działającym w branży elektroenergetycznej od 1947 roku. Spółka PLP POLAND (BELOS) utrzymuje ścisłą współpracę z wiodącymi na rynku biurami projektowymi oraz instytutami naukowo-badawczymi, dzięki czemu nasze wyroby spełniają wymagane normy. Ich największym atutem jest wysoka jakość produktów potwierdzona certyfikatami, doceniona w konkursach (m.in. Polska Nagroda Jakości 2006, Puchar Ministra Gospodarki 2012) i przez samych Klientów.

We współprace weszliśmy w 2019 roku kiedy to przeprowadziliśmy inwentaryzacje wszystkich magazynów na terenie całej Polski.

Opis Projektu:

Inwentaryzacja materiałów, towarów i zapasów wraz z pełnym rozliczeniem do ewidencji magazynowej.

Powierzchnie do spisu:

Kilka pod magazynów w jednej lokalizacji. Towar poukładany w przeróżny sposób: w kartonach, luzem, w wielkich metalowych skrzyniach, na paletach pod gołym niebem

Ilości spisu:

Zliczonych 500 indeksów różnego rodzaju towarów. Policzonych blisko 100 tys. sztuk wszystkich towarów, materiałów i zapasów.

Wartość dla Klienta:

Zliczenie 100% towarów składowanych w magazynach, rozliczenie wszystkiego na bieżąco z ewidencją magazynową, wyprostowanie różnic inwentaryzacyjnych, uporządkowanie stanów magazynowych.