METODYKA

Jak poprawnie przeprowadzić Inwentaryzacje? Jak się do niej przygotować?

Poznaj nasze zalety!

 • Naszym priorytetem jest dyskrecja i elastyczność, dzięki czemu nasza obecność nie zakłóca bieżącej działalności firmy.
 • Dbamy o kompleksowość usług, od przygotowania projektu do księgowego rozliczenia.
 • Działamy w całej Polsce, i w Europie dzięki czemu możemy przeprowadzić spis wielu oddziałów firmy jednocześnie.

Skorzystaj z najnowszych technologii do kontroli spisu!

Przy inwentaryzacji pomóc mogą najnowsze skanery oraz  oprogramowanie do inwentaryzacji, które pozwalają na sprawne zarządzanie majątkiem. Korzystamy z najnowszych technologii oraz autorskiego oprogramowania do inwentaryzacji, które pozwala na sprawne dostarczanie efektów naszej pracy do Klienta. Wdrażamy unikalny system zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia Klientowi samodzielną kontrolę majątku – również po zakończeniu procesu inwentaryzacji.

Jak zrobić Inwentaryzację Środków Trwałych – Metodyką Inwentaryzacje PRO?

Środki trwałe realizujemy obowiązkowo co 4 lata. Warto zrobić te proces szybko, łatwo i niskokosztowo. To gwarantuje nasza Metodyka Inwentaryzacje PRO. Aby zapewnić dokładną i wydajną inwentaryzację, Firmy muszą przyjąć odpowiednią Metodykę, która   wpływa na dokładność wyników i efektywność procesu.

 • Spójność:

Spójna metodyka jest niezbędna, aby inwentaryzacja była prowadzona w ten sam sposób za każdym razem. Ta spójność gwarantuje, że wyniki są porównywalne i wiarygodne, co pozwala firmom identyfikować trendy i podejmować świadome decyzje na podstawie danych.

 • Dokładność:

Właściwa metodyka pomaga zapewnić dokładne liczenie stanów magazynowych. Ta metodologia może obejmować użycie odpowiednich narzędzi i technik, takich jak skanery kodów kreskowych, wagi i tace liczące. Może to również obejmować przeprowadzanie inwentaryzacji we właściwym czasie, na przykład gdy firma jest zamknięta lub gdy ruch klientów jest minimalny.

 • Szybkość:

Wydajna metodyka inwentaryzacji pomaga przyspieszyć proces, co może być ważne dla firm, które muszą przeprowadzać regularne inwentaryzacje lub posiadają duże zapasy. Szybsza inwentaryzacja oznacza mniej przestojów i mniej zakłóceń w normalnej działalności biznesowej.

 • Elastyczność:

 Właściwa metodyka powinna być wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do konkretnych potrzeb firmy. Może to obejmować dostosowanie procesu inwentaryzacji do wielkości i złożoności inwentarza, zastosowanie różnych narzędzi lub technik w zależności od rodzaju zapasów lub dostosowanie do zmieniających się potrzeb biznesowych.

1. Czym jest METODYKA Inwentaryzacje PRO w obszarze trwałych składników majątku?

Właściwa metodyka jest kluczowa dla skutecznej inwentaryzacji. Gwarantuje, że ​​proces jest spójny, dokładny, wydajny i elastyczny, prowadząc do rzetelnych danych inwentaryzacyjnych, które można wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Przyjmując odpowiednią Metodykę, firmy mogą usprawnić procesy zarządzania zapasami, zmniejszyć straty w zapasach i poprawić wyniki finansowe. Metodyka Inwentaryzacje PRO to kilka prostych etapów:

Etap 0

METODYKA Inwentaryzacje PROEtap I

Etap 1Ważnym jest by obecność inwentaryzatora – wykonawcy spisu, nie zakłóca bieżącej działalności firmy. W tym celu spisujemy protokół zasad współpracy zgodny z polityką Klienta do którego bezsprzecznie dostosowuje się cały zespół spisujący.

Etap II

Etap 2Jest to czas na rzetelne liczenie i znakowanie majątku. Najważniejsza jest współpraca Klienta z Analitykami Danych. Rekomendujemy najlepsze rozwiązania i skuteczne parowania.

Etap III

Etap 3Na tym Etapie podstawa to dobry harmonogram i najlepsi wykonawcy. 

Etap IV

Etap 4I wiele innych rozwiązań, które prowadzą do polepszenia gospodarności w przedsiębiorstwach oraz dobrego zarządzania ich majątkiem trwałym.

2. Metodyka Inwentaryzacje PRO w produkcji i magazynach.

Inwentaryzacja to niezbędny proces, który umożliwia firmom dokładną ocenę poziomu zapasów. Obejmuje inwentaryzację wszystkich produktów, towarów i materiałów będących w posiadaniu firmy, sprawdzenie ich w ewidencji w celu wykrycia rozbieżności i odpowiednią aktualizację systemu inwentaryzacji. Skuteczna inwentaryzacja ma kluczowe znaczenie dla firm, które chcą utrzymać odpowiedni poziom zapasów, zarządzać przepływem środków pieniężnych i zapobiegać utracie zapasów spowodowanej kradzieżą, uszkodzeniem lub starzeniem się. Metodyka Inwentaryzacje PRO to kilka prostych etapów:

Etap 0

Etap 0 Magazyny      

Etap I

Etap 1 MagazynyEtap II i III

Etap 2 i 3Etap IV

Etap 4 MagazynyPoprawna inwentaryzacja do korzyść dla Twojej firmy

 • Oszczędzasz czas swoich pracowników
 • Otrzymasz prawdziwe dane o stanie mają
 • Otrzymasz pełną informację o stanie majątku firmy.
 • Będziesz mieć pewność zgodności wyniku z aktualnymi przepisami prawa.
 • Otrzymasz pełen zakres raportów z przebiegu inwentaryzacji.
 • Poznasz różnice inwentaryzacyjne.
 • Otrzymasz rzetelne rozliczenie ewidencji mają