Czy Inwentaryzacja z firmą zewnętrzną jest droższa czy tańsza?

Czy Inwentaryzacja z firmą zewnętrzną jest droższa czy tańsza? Temat ważny dla każdego szczególnie wtedy kiedy wzrost kosztów pracowniczych,  jest zauważalny dla każdego przedsiębiorcy. Czy zatem inwentaryzacja tańsza jest z firmą zewnętrzną  czy samemu? Jak realizować Inwentaryzację samemu czy z pomocą specjalistów? Najlepiej z IPRO, mamy swoją Metodykę Inwentaryzacje PRO, swoich doświadczonych pracowników, sprzęt, autorskie … Continue Reading

inwentaryzacje

Co to jest Inwentaryzacja? Inwentaryzacja z IPRO od A do Z – czym jest i na czym polega?

Inwentaryzacja to proces, w którym sprawdza się stan zapasów, aktywów oraz innych elementów majątkowych. Jest to jedna z najważniejszych czynności, które powinny być regularnie wykonywane w firmie. Warto wiedzieć, jak przebiega taki proces, aby móc przygotować się do niego w sposób właściwy. Najważniejsza jest jednak dobra metoda na realizację inwentaryzacji, dlatego w IPRO opracowaliśmy własne … Continue Reading

inwentaryzacja towarów

Pytania i odpowiedzi dotyczące inwentaryzacji towarów

Q: Inwentaryzacja towarów – jakie są jej cele? A: Celem inwentaryzacji towarów jest: Q: Jakie znaczenie ma prowadzenie dokładnych zapisów inwentaryzacyjnych? A: Utrzymywanie dokładnej ewidencji zapasów ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, ponieważ pomaga firmom zapewnić terminowość produkcji, obniżyć koszty i zapobiegać brakom lub nadmiernym zapasom. Q: Jaka jest różnica między wieczystymi i … Continue Reading

inwentaryzacja magazynów

Pytania i odpowiedzi dotyczące procesu inwentaryzacji magazynów

Q: Na czym polega inwentaryzacja z punktu widzenia magazynów? A: Z punktu widzenia magazynów inwentaryzacja polega na ustaleniu faktycznego stanu składników obrotowych, czyli towarów surowców, czy wyrobów gotowych przechowywanych w magazynach. Inwentaryzację przeprowadza się poprzez dokonanie spisu z natury towarów znajdujących się na terenie magazynu. Integralną częścią tego procesu jest też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem … Continue Reading

inwentaryzacja środków trwałych

Pytania i odpowiedzi dotyczące inwentaryzacji środków trwałych

Q: Co to jest zarządzanie zapasami środków trwałych? A: Zarządzanie zapasami środków trwałych to proces śledzenia, monitorowania i zarządzania rzeczowymi aktywami firmy, takimi jak maszyny,  meble, sprzęt, budynki, grunty i pojazdy. Dokonuje się go podczas procesu inwentaryzacji środków trwałych. Q: Dlaczego zarządzanie zapasami środków trwałych jest ważne dla firm? A: Zarządzanie zapasami środków trwałych ma … Continue Reading

Procedura Zarządzania Majątkiem Trwałym jak ją napisać?

Dobra Procedura zawierać powinna: Definicje Kwalifikację Środków Trwałych Rejestr Dokumentacji Inwentaryzacyjnej Rejestr Osób Odpowiedzialnych – stanowiskowo Obieg dokumentów w zakresie gospodarki środkami trwałymi Oznaczenie Środków Trwałych i sposób ich wprowadzania do Ewidencji Majątku Procedury komunikacyjne wewnątrz Organizacji Procedury komunikacyjne na zewnątrz Organizacji Charakterystyka i przeznaczenie wykorzystanego sprzętu i oprogramowania Terminy realizacji Inwentaryzacji Warto skorzystać z … Continue Reading