Kupowanie Inwentaryzacji

Kiedy kupić sobie inwentaryzację?

To pytanie zadają sobie przedstawiciele działu zakupów, administracji czy księgowości.

Sezonowość w inwentaryzacji wyznacza Ustawa o Rachunkowości.

Z jednej strony obowiązek mówi o inwentaryzacji co 4 letniej, ale jak dokładnie to wygląda w kwestii terminów:

Rynek należy podzielić na sektory.

Sektor Publiczny

W sektorze spółek państwowy, ministerst, instytutuów, szeroko rozumianych instytucji państwowych, można realizować inwentaryzację środków trwałych w ostatnim kwartale roku do 15 stycznia następnego roku, licząc 4 rok obrotowy. Oznacza to w praktyce, że o ile działania przygotowawcze, które w naszej Metodyce Inwentaryzacje PRO, szczegółowo opisane są w Etapie I, realizować można przed październikiem, o tyle sam spis z natury może najwcześniej rozpocząć się 1 października.

Sektor Prywatny

W sektorze komercyjnym jest o wiele łatwiej. Inwentaryzacje możemy rozpocząć w dowolnym momencie czwartego roku, z odpowiednim zapasem czasu, aby spis i rozliczenie było dokonane do 15 stycznia roku piątego. Daje to spory obszar czasowy, jest w tym jednak pewien haczyk. Chcą korzystać ze wsparcia firmy zewnętrznej specjalizującej się w realizacji projektów inwentaryzacyjnych na zlecenie, warto zakontraktować współpracę jak najwcześniej, czym bowiem bliżej końca roku tym projektów jest coraz więcej, a co za tym idzie dostępność doświadczonych pracowników i sprzętu ograniczona.

Podsumowując, kiedy trzeba zrobić inwentaryzację:

  1. Inwentaryzację środków trwałych należy wykonać co 4 lata licząc od dnia zakupu pierwszego środka trwałego na firmę. Dla przykładu jeśli w 2010 roku kupiliśmy pierwszy środek trwały, inwentaryzację obowiązkowo wykonamy w 2014 roku licząc do 15 Stycznia 2015 roku. Następną wykonamy w 2018 roku a kolejna wypadnie na 2022 rok.
  2. Sektor publiczny może wykonać spis z natury od 1 października 4 roku.
  3. Sektor prywatny ma na to cały rok, zakończenie jednak spisu musi nastąpić do 15 stycznia roku piątego.
  4. Do końca marca roku piątego należy dokonać wyjaśnień różnic inwentaryzacyjnych, całość wyniku podajemy do sprawozdania finansowego.
  5. Efektem końcowym inwentaryzacji powinien być raport rekomendacyjny – wskazujący co należy zmienić, poprawić, jak usprawnić proces zarządzania majątkiem trwałym przez cały czas funkcjonowania organizacji. Wskazać jak postępować z likwidacjami, jak zadbać o dobry obieg dokumentów związanych z trwałymi składnikami majątku.

Czemu zatem w branży inwentaryzacji zadajemy sobie pytanie kiedy najlepiej kupić inwentaryzację?

My w IPRO, tak jak pozostałe firmy z branży inwentaryzacji dla swoich Klientów, dysponujemy odpowiednią metodyką (Najlepsza na rynku to Metodyka Inwentaryzacje PRO), sprzętem (kolektory, laptopy, środki transportu) i doświadczonym personelem (w IPRO mamy stały zespół wykonawców spisu). Ich liczba jest jednak ograniczona, obowiązuje zatem zasada kto pierwszy ten lepszy.

Firmy, które w I lub II kwartale roku realizują inwentaryzację zawsze dostają lepsze stawki!

Dla sektora Publicznego dobrą radą jest kontraktować Inwentaryzację w pierwszej połowie roku gwarantując sobie dobre stawki. Krótko mówiąc, jak przychodzi czwarty rok obrotowy i wiemy, że inwentaryzacja nas nie ominie, warto dokonać zapytania rynku, o ceny, sposób realizacji i dostępne terminy i za wczasu zarezerwować sobie nie tylko najlepszą metodykę i profesjonalizm, ale też dobrą cenę i terminy.

Często o szczegółach wykonania Inwentaryzacji piszemy na naszym profilu na portalu LinkedINN, zachęcamy do korzystania z bieżących informacji.

Szczegóły na LinkedIN

Logo LinkedIN