Przygotowanie – Realizacja – Zakończenie

Etap 1

Co ustalamy na tym etapie?

 

 1. przedmioty do spisu, również  te nietypowe 
 2. dokładne adresy lokalizacji 

 3. harmonogram pracy opracowany z klientem

 4. zasady naklejania etykiet

 5. osoby odpowiedzialne za inwentaryzacje 

 6. plan projektu, instrukcje, pełna dokumentacja

   

Etap 2

Co realizujemy na tym etapie?

 1. dokonujemy spisu z natury wszystkich przedmiotów
 2. określamy ich lokalizację i inne elementy zgodnie z zapisami planu projektu

 3. harmonogram pracy jest elastyczny i czasem się zmienia na bieżąco

 4. etykiety są naklejane zgodnie z kolejną numeracją

 5. osoby odpowiedzialne współpracują z wykonawcami spisu na bieżącą

 6. uzupełniamy i drkukujemy dokumentację po spisie

Etap 3

Co realizujemy na tym etapie?

 

 1. podsumowujemy spis i łączymy wyniki ze wszystkichj lokalizacji
 2. dokonujemy parowania jednoznacznego

 3. wspólnie z klientem praujemy analitycznie

 4. podsumowujemy wyniki

 5. przekazujemy dobre pkartyki na przyszłość

 6. przekazujemy dokumentację i wnioski ze spisu.

Przygotowanie - Realizacja - Zakończenie