Klienci – Inwentaryzacja w banku

inwentaryzacja w banku

Inwentaryzacja w Banku to mocno złożony proces

Ze względu na liczne zabezpieczenia do placówek bankowych czy centrali wchodzić mogą tylko wskazane z listy osoby.

Ważne, aby wiedziały zarówno jak się zachować w placówce bankowej czy centrali, ale również starały się wykonać swoją pracę szybko i praktycznie niezauważalnie.

Każdy projekt inwentaryzacyjny w tak dużych Organizacjach jest inny i każdy wymaga rzetelnego przygotowania. Opracowanie dobrego Harmonogramu prac to wielogodzinna analiza potrzeb Klienta i możliwości poukładania wizyt w placówkach dla Wykonawców spisu. Dobre przygotowanie spisu gwarantuje, że po przyjechaniu do danej placówki bankowej wykonawca spisu będzie dokładnie wiedział, co ma robić. Jednocześnie osoba odpowiedzialna ze strony Banku, będzie wiedział, jakie są jej zadania i w jaki sposób skutecznie współpracować z Wykonawcą Spisu.

Tak zrealizowany spis daje gwarancje szybkiego rozliczenia księgowego inwentaryzacji.

Banki mają częstą rotację środków trwałych, ponieważ sporo placówek się zamyka, a sporo nowych otwiera. Banki się łączą i sprzedają, w efekcie powstają ewidencje łączone o różnej charakterystyce. Bowiem to, w jaki sposób się ewidencjonuje środki trwałe, zależy przecież od ustaleń wewnątrz każdej Firmy indywidualnie, a jakość tej ewidencji jest bardzo ważna przy rozliczeniu tuż po spisie.

Dopasowanie wyniku spisu z ewidencją bazową – wyjściową to proces żmudny i wielogodzinny.

Jego efektem jednak jest jedna sparowana baza – ewidencja środków trwałych. Takie parowanie gwarantuje, że ostatecznie mamy w swoich zasobach, jedną zgodną z  rzeczywistością i rozliczoną do bazy księgowej zarówno bilansowej, jak i pozabilansowej.

Inwentaryzacja w Banku wymaga dobrej Metodyki wykonania całego projektu a przede wszystkim doświadczenia, jakie posiada Lider na rynku Inwentaryzacji

Case Study – Alior Bank

inwentaryzacja alior banku

Naszym Klientem z Branży Bankowej jest Alior Bank S.A.

Alior Bank – to bank uniwersalny, który kieruje swoje usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych.  W działalności łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym systematycznie wzmacnia pozycję rynkową i wyznacza nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości.

Współprace rozpoczęliśmy w 2019 kiedy to przeprowadziliśmy  inwentaryzacje wszystkich placówek, biur i centrali.

Opis Projektu:

Pełna inwentaryzacja, w ramach której wykonaliśmy spis z natury wraz z pełnym rozliczeniem do ewidencji księgowej banku

Lokalizacje do spisu:

Około 890 lokalizacji w tym:

  • 10 central
  • 1 magazyn
  • 201 oddziały własne
  • 629 placówek partnerskich
  • 49 pozostałe innego rodzaju

Ilości spisu:

Założenia przed projektem: ok 94 tys. przedmiotów.

Rzeczywistość po projekcie: 82 tys. Przedmiotów. Bank posiadał w swojej ewidencji ilościowej  bardzo dużą ilość przedmiotów, która już dawno nie była jego własnością (np. część wyposażenia placówek partnerskich), to uporządkowanie pozwoliło na uaktualnienie ewidencji i określenie faktycznego stanu aktywów Banku.

Wartość dla Klienta:

Oznakowanie wszystkich przedmiotów etykietami kontrolnymi do celów weryfikacyjnych i kontrolnych. Informacja, które przedmioty nie są oklejone etykietami inwentarzowymi banku. Wiedza banku gdzie co i jakie przedmioty posiada, uporządkowanie ewidencji i wyczyszczenie jej z niepotrzebnych zapisów. Dodatkowa wiedza dla administracji o stanie zużycia mebli, oraz dla działu IT o użytkownikach danego sprzętu i stanie poszczególnych przedmiotów.

Case Study – Santander Bank

Inwentaryzacja Santander

Naszym wieloletnim Klientem z Branży Bankowej jest Santander Bank Polska (dawniej BZWBK)

Grupa Santander Bank Polska  – jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

We współprace weszliśmy w latach:

  • 2015r. – inwentaryzacja wszystkich placówek (~900), biur i centrali, spis i rozliczenie ~70 tys. środków.)
  • 2019r. – inwentaryzacja wszystkich placówek (~800), biur i centrali, spis i rozliczenie.

Opis Projektu:

Pełna inwentaryzacja, w ramach której wykonaliśmy spis z natury w podziale na lokalizacje i konkretne MPK-i wraz z pełnym rozliczeniem do ewidencji księgowej banku.

Lokalizacje do spisu:

 539 lokalizacji, w których odwiedziliśmy ponad 1300 różnych MPK-ów. Każdy z nich był indywidualną „lokalizacją”, która podlegała spisowi i rozliczeniu do ewidencji księgowej banku.

Ilości spisu:

Założenia przed projektem: ok 47 tys. przedmiotów Rzeczywistość po projekcie: 47 400 przedmiotów

Wartość dla Klienta:

Oznakowanie wszystkich przedmiotów etykietami kontrolnymi do celów weryfikacyjnych i kontrolnych. Informacja, które przedmioty nie są oklejone etykietami inwentarzowymi banku. Wiedza Banku gdzie co i jakie przedmioty posiada, uporządkowanie ewidencji i wyczyszczenie jej z niepotrzebnych zapisów. Zweryfikowanie przedmiotów trudnodostępnych na podstawie Kart Przedmiotów.

Case Study – Raiffeisen Bank Polska

Inwentaryzacja Raiffeisen

Naszym wieloletnim Klientem z Branży Bankowej jest Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) – jest wiodącym bankiem korporacyjnym, inwestycyjnym i detalicznym, z pewną pozycją w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Poza Polską, RBI prowadzi swoje działania w 13 krajach regionu oferując szeroką gamę usług finansowych włączając w to również (poza istotnym zaangażowaniem w segmencie bankowości) między innymi usługi z zakresu leasingu czy też zarządzania aktywami.

We współprace weszliśmy w latach:

  • 2011r.
  • 2014r.
  • 2018r.

Opis Projektu:

Pełna inwentaryzacja, w ramach której wykonaliśmy spis z natury wraz z pełnym rozliczeniem do ewidencji księgowej Banku. Oznakowaliśmy środki,  które nie miały etykiet. Współpracowaliśmy na etapie spisu z departamentami administracji i IT oraz dyrektorami poszczególnych placówek bankowych.

Lokalizacje do spisu:

335 placówek w 276 lokalizacjach w tym:

– 2 centrale

– 47 oddziałów franczyzowych

– 26 magazynów

– 187 oddziałów własnych

– 2 serwerownie

– 71 pozostałych innych placówek

Ilości spisu:

Założenia przed projektem: ok 70 tys. przedmiotów Rzeczywistość po projekcie: 57 500 przedmiotów

Wartość dla Klienta:

Oznakowanie wszystkich przedmiotów etykietami kontrolnymi do celów weryfikacyjnych i kontrolnych. Informacja, które przedmioty nie są oklejone etykietami inwentarzowymi banku. Wiedza Banku gdzie co i jakie przedmioty posiada, uporządkowanie ewidencji i wyczyszczenie jej z niepotrzebnych zapisów. Rozliczenie inwentaryzacji co do jednej sztuki.