Medyczne

Projekty Inwentaryzacyjne w branży medycznej charakteryzują się wysokim stopniem szczegółowości i specjalizacji.

Najczęściej w ramach ewidencji środków trwałych znajduje się wysoko wyspecjalizowany sprzęt medyczny, urządzenia o trudno-brzmiących nazwach czy składające się z kilku elementów.

Obecnie obowiązujące przepisy w zasadzie jasno określają jak z punktu widzenia księgowego należy ewidencjonować taki sprzęt, jednak z punktu widzenia właściwego zarządzania środkami trwałymi nie jest to już takie oczywiste.

Częstym błędem przy pierwszym ewidencjonowaniu takiego sprzętu jest wprowadzanie do ewidencji kilku urządzeń jako zestaw bez określenia wartości poszczególnych elementów w zestawie. Wtedy amortyzacja takiego zestawu jest kłopotliwa chociażby w chwili wymiany jednego z jego elementów. Często elementy zestawu są rozkładane, zmieniają lokalizacje pomiędzy placówkami lub są wymieniane na inne – nowocześniejsze. Wtedy podczas spisu z natury nie ma możliwości zidentyfikowania takiego pierwotnie zaksięgowanego zestawu i trzeba je ewidencjonować oddzielnie. Rozliczenie takiego spisu na koniec jest bardzo pracochłonne i wymaga dużej wiedzy technicznej.

Prawidłowo powinno się każdy element urządzeń, który może być wymieniony w procesie eksploatacji ewidencjonować oddzielnie – nadawać mu oddzielny numer inwentarzowy przy czym w ewidencji bilansowej określać, który środek trwały składa się z których numerów inwentarzowych. Następnie łatwo można poszczególnym numerom inwentarzowym – poszczególnym elementom zestawu, określić wartość aby w przyszłości wiedzieć o ile zmniejszyć lub zwiększyć wartość środka trwałego. Innymi słowy jeden środek trwały może składać się z kilku numerów inwentarzowych z określoną wartością każdego z nich.

Wtedy unikamy ryzyka, że zestaw będzie rozczłonkowany a amortyzacja nie zgodna z rzeczywistością. Nieprawidłowo bowiem jest amortyzować na przykład sprzęt którego już na terenie organizacji nie ma.

Takie metodyczne podejście do Inwentaryzacji w branży medycznej wymaga wieloletniego doświadczenia i doradztwa na które mogą liczyć Klienci spółki Inwentaryzacje PRO.

Naszym wieloletnim Klientem z Branży Medycznej jest Grupa MEDICOVER.

Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 r. Medicover posiada centra medyczne, szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria. Firma najszerszą działalność realizuje w Polsce i w Niemczech. Medicover zapewnia szeroką gamę usług opieki zdrowotnej poprzez rozległą klinik, szpitali, specjalistycznych placówek opieki i laboratoriów za pośrednictwem dwóch dywizji – Healthcare Services I Diagnostic Services.

Grupa Medicover ZasięgHealthcare Services oferuje opiekę medyczną, obejmującą świadczenia od podstawowej po specjalistyczną opiekę zdrowotną i opiekę stacjonarną. Głównymi rynkami są Polska i Rumunia – dwie największe i najszybciej rozwijające się gospodarki w Europie Środkowej i Wschodniej.

Diagnostic Services oferuje kompleksowy zakres klinicznych usług laboratoryjnych, obejmujący szeroki zakres rutynowych i zaawansowanych testów. Głównymi rynkami są Niemcy, Rumunia, Ukraina i Polska.

Medicover w Polsce od ponad 24 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi szpitalne, ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową oraz stomatologię.

Wspólnie jako Partnerzy od ponad 20 lat monitorujemy rosnący majątek i zasoby trwałe całej Grupy MEDICOVER.