Szkolenia z Zarządzania Majątkiem

Dobra procedura zarządzania majątkiem to – IV krok naszej Metodyki Inwentaryzacje PRO

Wszystkie procedury związane z zarządzaniem majątku muszą być zgodne z uregulowaniami ustawowymi. W przypadku inwentaryzacji, środków trwałych podporządkować  musimy się do przepisów ustawy o rachunkowości. To co jednak ważne to czytelność i stosowanie takich procedur. Nie ma bowiem sensu jeśli jest to martwy dokument z którego nikt nie korzysta.

W Inwentaryzacje PRO opracowujemy takie procedury zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa i księgowości oraz indywidualnie według potrzeb Klienta. Każde przedsiębiorstwo, bowiem posiada swoją specyfikę działania, prowadzenia działalności gospodarczej, procedury powinny zatem być dostosowane do tej specyfiki.

Etapy tworzenia procedur zarządzania majątkiem

Pierwszym  etapem przy  tworzeniu procedur  jest  wyjaśnienie wszystkich pojęć, które zostaną użyte w tych procedurach, tak by wszystkie zapisy były jasne i nie wzbudzały żadnych wątpliwości. 

Kolejnym etapem jest  zawarcie informacji i objaśnienia dotyczące pogrupowania, klasyfikacji  środków trwałych, są one wyszczególnione w ustawie o rachunkowości.  Zostały one ujednolicone dla  każdego  przedsiębiorcy, firmy i działalności gospodarczej. W procedurze zawieramy  zasady i informacje dotyczące dokumentacji  jakie obowiązują przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz jakie osoby są odpowiedzialne w tym zakresie. Wskazujemy sposoby oznakowania środków trwałych oraz zasady wprowadzenia ich do ewidencji trwałych składników majątku.

W dokumentacji  przygotowujemy zasady  komunikacji  wewnętrznej w Organizacji w zakresie odpowiedzialności związanej z prawidłowym zarządzaniem majtkiem trwałym. Objaśniamy charakterystykę i przeznaczenie wykorzystywanych urządzeń  przy inwentaryzacji, a także oprogramowania. Wskazujemy i wyjaśniamy  terminy realizacji inwentaryzacji dla danego Przedsiębiorstwa.

Nasza firma istnieje po to, aby wspierać Klientów nie tylko w samej Inwentaryzacji ale aby tworzyć takie rozwiązania, które maksymalnie zoptymalizują proces zarządzania majątkiem.