INWENTARYZACJE

Czym jest Inwentaryzacja ?

Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych. Celem inwentaryzacji jest też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji(rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Co jest efektem inwentaryzacji ?

Wnikliwa kontrola majątku firmy, ustalenie jego faktycznej struktury oraz  rzetelne rozliczenie ewidencji majątku.

Inwentaryzacja pozwoli Ci skutecznie zarządzać swoim majątkiem.  W ramach inwentaryzacji powinieneś wykonać:

– Dokumentację i procedury związane z inwentaryzacją.
– Zaplanować inwentaryzacje okresowe, kontrolne i ciągłe
– Porównać stan faktyczny (spis z natury) z ewidencją środków trwałych, magazynową.
– Rozliczyć inwentaryzację – uzgodnić spis z natury z ewidencją i zapisami w księgach rachunkowych.
– Opracować Raporty Rekomendacyjne, dotyczące dalszego zarządzania majątkiem po spisie.
– Znaleźć  rozwiązania optymalizujące gospodarowanie towarem w magazynie

Chcesz wykonać szybką i sprawną inwentaryzację? Sprawdź metodykę Inwentaryzacje PRO