Klienci – Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzacja środków trwałych w przedsiębiorstwach –  Co musisz wiedzieć

Środki trwałe to materialne i długoterminowe aktywa, które przedsiębiorstwa posiadają i wykorzystują do generowania przychodów. Aktywa te obejmują grunty, budynki, pojazdy, wyposażenie, meble i inne środki, których okres użytkowania przekracza jeden rok. W środowisku biurowym środki trwałe mogą obejmować komputery, drukarki, biurka, krzesła i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności.

Ważne jest, aby firmy prowadziły dokładną ewidencję swoich środków trwałych, aby były one właściwie zarządzane oraz aby uniknąć ryzyka utraty, kradzieży lub uszkodzenia.

Regularna inwentaryzacja, wymagana prawnie co cztery lata w wielu krajach, a OBOWIĄZKOWA w Polsce, jest krytycznym aspektem zarządzania środkami trwałymi. Z szczegółami ustawy można się zapoznać  tutaj.

Podczas inwentaryzacji weryfikuje się fizyczny stan i istnienie środków trwałych oraz uzgadnia z zapisami w systemie księgowym przedsiębiorstwa. Ten proces pomaga zidentyfikować wszelkie rozbieżności, takie jak brakujące lub uszkodzone zasoby, które można zbadać i rozwiązać.

Inwentaryzacja PRO to popularne rozwiązanie do zarządzania zapasami, które można wykorzystać do usprawnienia procesu inwentaryzacji.  METODYKA IPRO, z której korzystamy,  ma na celu zapewnienie kompleksowej i dokładnej inwentaryzacji środków trwałych.  

Kluczowym jest dokładna kontrola każdego składnika aktywów, w tym jego stanu, lokalizacji i numeru identyfikacyjnego oraz odpowiednie oznaczenie spisanego środka odpowiednią etykietą. Informacje te są następnie zapisywane w bazie danych, której można użyć do śledzenia lokalizacji i wykorzystania zasobów w czasie.

Skuteczność METODYKI IPRO została powszechnie uznana w branży.

Firmy korzystające z tego rozwiązania odnoszą korzyści z większej dokładności, niższych kosztów inwentaryzacji i zwiększonej produktywności. Ponadto Inwentaryzacje PRO zapewnia firmom cenny wgląd w zarządzanie aktywami, który można wykorzystać do optymalizacji operacji i podejmowania świadomych decyzji.

Case Study – Polkomtel SP.z.o.o

Plus Polkomtel

Naszym wieloletnim Klientem  jestPolkomtel Sp z.o.o

Polkomtel sp. z o.o. (w latach 1995–2012 Polkomtel SA) –to  polskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne z siedzibą w Warszawie, operator sieci telefonii komórkowej Plus, właściciel marek Sami Swoi, 36.6 i Plush. Polkomtel oferuje usługi telekomunikacyjne, przeznaczone zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych, oferowane pod markami:

 • Plus – system abonamentowy,
 • Plus na Kartę – system przedpłacony
 • Plus Mix – system łączący elementy abonamentu i usługi przedpłaconej.

W 2003 roku Polkomtel, jako pierwszy operator komórkowy w Polsce, wystartował z usługą transmisji danych opartych na technologii EDGE. We wrześniu 2004 Polkomtel, również jako pierwszy w Polsce, uruchomił usługi telefonii komórkowej trzeciej generacji, łącznie z UMTS.

Współprace  rozpoczęliśmy w 2002 roku i od tamtej pory cyklicznie realizujemy inwentaryzacje środków sprzedaży we wszystkich placówkach Firmy.

Kolejnych spisów dokonywaliśmy w  latach:

 • 2006r.
 • 2009r.
 • 2016r.
 • 2017r.
 • 2018r.
 • 2022r.

Opis projektu:

Inwentaryzacje środków trwałych w punktach sprzedaży.

Lokalizacje do spisu:

Około 800 lokalizacji w tym: salonów, oddziałów, biur regionalnych w  całej Polsce

Ilości spisu:

Około 25 tyś środków na lokalizacje

Wartość dla Klienta:

Oznakowanie wszystkich przedmiotów etykietami kontrolnymi do celów weryfikacyjnych i kontrolnych. Informacja, które przedmioty nie są oklejone etykietami inwentarzowymi. Wiedza dla Klienta jakie przedmioty posiada, uporządkowanie ewidencji i wyczyszczenie jej z niepotrzebnych zapisów.

Case Study – Fundacja JiM

Naszym wieloletnim Klientem  jest Fundacja JiM.

Misją Fundacji JiM jest tworzenie lepszego świata dla osób z autyzmem. Świata, w którym każda osoba z autyzmem może realizować swój potencjał. Dlaczego to tak ważne? Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 000 osób z autyzmem. Spektrum nie dotyczy jednak tylko tej określonej liczby, ale również rodziców, rodzeństwa czy opiekunów tych osób, a to już tworzy dużą grupę społeczeństwa ca. 3 mln osób. Fundacja JiM działa, aby poprawić jakość codziennego życia osób z autyzmem i ich bliskich. Sytuacja dorosłych osób z autyzmem w Polsce jest bardzo trudna. Po 24 roku życia nie mają one możliwości dalszej edukacji, często zostają odłączone od środowiska, które znają i w którym czują się bezpieczne. Brakuje rozwiązań systemowych odpowiadających potrzebom dorosłych z autyzmem. Naszym  celem jest zmiana tego –  zgodnie z hasłem tworzenia świata, w którym każda osoba z autyzmem może realizować swój potencjał. Kampania rzecznicza, którą prowadzi Fundacja JiM, wspiera budowanie systemowych rozwiązań wsparcia osób dorosłych z autyzmem i poprawę ich sytuacji.

Współprace rozpoczęliśmy w 2017 roku i od tamtej pory cyklicznie realizujemy inwentaryzacje środków trwałych w  placówce Fundacji.

Kolejnych spisów dokonaliśmy w latach:

 • 2021r
 • 2022r.

Opis projektu:

Inwentaryzacja środków trwałych. Digitalizacja dokumentacji księgowej wraz z oklejeniem i ułożeniem w segregatorach.

Lokalizacje do spisu:

Placówka Fundacji w Łodzi.

Ilości spisu:

Około 24 tyś środków trwałych

Wartość dla Klienta:

Oznakowanie wszystkich przedmiotów etykietami kontrolnymi do celów weryfikacyjnych i kontrolnych. Informacja, które przedmioty nie są oklejone etykietami inwentarzowymi. Wiedza Fundacji gdzie co i jakie przedmioty posiada, uporządkowanie ewidencji i wyczyszczenie jej z niepotrzebnych zapisów. Digitalizacja dokumentacji księgowej wraz z oklejeniem i ułożeniem w segregatorach.

Case Study – Red Bull

RedBull

Naszym wieloletnim Klientem  jestRed Bull.

W połowie lat 80. ubiegłego wieku Dietrich Mateschitz, zainspirowany napojami funkcjonalnymi z Dalekiego Wschodu, założył firmę Red Bull. Stworzył on nie tylko nowy produkt, lecz także unikalny koncept marketingowy. Red Bull Energy Drink zadebiutował na rynku w Austrii 1 kwietnia 1987 roku. Tym samym powstała zupełnie nowa kategoria produktów – napoje energetyczne. Firma Red Bull weszła na polski rynek w 1995 roku, 8 lat po sprzedaży pierwszej puszki Red Bulla w Austrii.

Współprace rozpoczęliśmy w 2010 roku i od tamtej pory cyklicznie realizujemy inwentaryzacje środków trwałych w  placówkach Firmy.

Kolejnych spisów dokonaliśmy w latach:

 • 2013r.
 • 2020r.
 • 2021r..

Opis projektu:

 • 2020, 2021 – przygotowywanie etykiet inwentarzowych.
 • 2013 – inwentaryzacja pełna zerowa: spis środków trwałych i rozliczenie całej bazy  ewidencji majątku wraz ze znakowaniem.
 • 2010 – opracowanie systemu ewidencjonowania środków wynajmowanych do punktów  sprzedaży. Przeszkolenie pionu handlowego w terenie z metodyki znakowania nowych środków trwałych.

Lokalizacje do spisu:

Placówka Red Bull w Warszawie

Ilości spisu:

Około 500 środków trwałych podczas inwentaryzacji zerowej.

Wartość dla Klienta:

Oznakowanie wszystkich przedmiotów etykietami kontrolnymi do celów weryfikacyjnych i kontrolnych. Informacja, które przedmioty nie są oklejone etykietami inwentarzowymi. Wiedza Firmy gdzie co i jakie przedmioty posiada, uporządkowanie ewidencji i wyczyszczenie jej z niepotrzebnych zapisów. Przygotowywanie etykiet inwentarzowych. Opracowanie systemu ewidencjonowania środków wynajmowanych do punktów  sprzedaży. Przeszkolenie pionu handlowego w terenie z metodyki znakowania nowych środków trwałych.