Krok 4 – Rozwój

Ostatni krok projektu to dalsze działania mające na celu prawidłowe zarządzanie majątkiem trwałym. 

  • opracowujemy Raport Rekomendacyjny – zawierający informacje o tym jak w prawidłowy sposób zarządzać dalej majątkiem trwałym. Jakie procedury wdrożyć wewnątrz organizacji i jakie podjąć działania aby usprawnić przepływ informacji i właściwie zarządzać  cyklem życia środka trwałego w Organizacji.
  • szkolimy zarówno na szkoleniach otwartych , jak i dedykowanych dla danej Organizacji.
  • wdrażamy procedury, raportujemy, i udzielamy rekomendacji 
  • wdrażamy odpowiednie oprogramowanie 
  • doradzamy co zrobić w sytuacjach trudnych
  • pomagamy przy wycenie środków trwałych – wycenie majątku trwałego
  • w razie potrzeby dodrukujemy etykiety 
  • możesz liczyć na naszą stałą współpracę przez 365 dni  
Krok 4 - Rozwój