Inwentaryzacje

Nie musisz jej robić samemu? Czego – inwentaryzacji!

Kiedy wdrażasz System do Zarządzania Środkami trwałymi, a chcesz mieć dobry wsad do systemu nie musisz już robić tego samemu.

Czy dotychczas robisz inwentaryzację na ręcznych arkuszach spisu z natury? A może dane, które masz w obecnym systemie są dalekie od rzeczywistości? Czas to zmienić. Inwentaryzacja majątku, nie musi odbywać się tylko wtedy kiedy wypada jej ustawowy termin. Można ją zrobić w dowolnym momencie również w celu wdrożenia dobrego nowego systemu i metodyki realizacji inwentaryzacji czyli sposób przeprowadznia inwentaryzacji.

Spis z Natury porządkuje Twój majątek i Twoją wiedzę o tym co masz.

Jest doskonałym startem do wdrożenia nowego programu do zarządzania aktywami. Zwyczajowo nie wystarczy przenieść starych danych ze starego systemu do nowego, często bowiem przenosimy informacje nieprawdziwe, nie zgodne z rzeczywistością. Zakup oprogramowania jest doskonałą okazją nie tylko do wyczyszczenia „zaległości” i nieprawidłowości.  Jest to też okazja do dokonania właściwych zgodnych z obecnymi przepisami korekt metody ewidencjonowania. Zgodnie bowiem z obecnymi przepisami nie tworzymy już zestawów typu komputer – monitor a każdy środek trwały ewidencjonujemy oddzielnie.

Taka filozofia pozwala na późniejsze, łatwe kompensaty oraz zdecydowanie wygodniejsze zarządzanie przedmiotami nie tylko przez dział administracji i IT, ale również poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za dane MPK. Wydaje się zatem uzasadnione, że skoro inwestujemy nie małe środki w system mający usprawnić operowanie naszym majątkiem, warto aby od początku korzystanie z niego było nie tylko jak najbardziej wygodne i optymalne ale przede wszystkim zgodne ze stanem faktycznym. W obecnych czasach systemy pozwalają nie tylko właściwie klasyfikować środki trwałe w grupy KŚT i prowadzić odpowiednie tabele amortyzacji. Pozwalają także precyzyjnie śledzić życie środka trwałego w naszej organizacji.

Czy wdrożenie nowego systemu do zarządzania środkami trwałymi coś zmienia?

Sam proces wdrożenia nowego systemu do zarządzania środkami trwałymi wymaga zsynchronizowania informacji z różnych departamentów. Głównie dotyczy to działu zakupu, administracji, księgowości i IT. I o ile cenna wydaje się być wiedza historyczna dotycząca danego środka szczególnie wysokocennego o tyle z punktu widzenia przepisów najważniejszy jest jego stan obecny. I to zarówno pod względem finansowym jak i samego użytkowania. Taka okazja do właściwego uporządkowania ewidencji daje też wartość w samym raportowaniu do Zarządu. Pokazuje nam wtedy prawdziwy aktualny stan majątku jak również prospekcję potrzeb nowych zakupów. Wdrożenie zatem nowego programu poprawia nie tylko samą operacyjność wokół majątku, ale daje również ogromny potencjał oszczędności na nowych zakupach, których nie musimy wykonać dzięki odnalezieniu nieużytkowanych środków w organizacji.

A czy dla pracowników takie wdrożenie inwentaryzacji to korzyść czy wysiłek?

Szczególnie Ci którzy nie są zaangażowani w proces wdrożenia czy towarzyszącej mu inwentaryzacji, są beneficjentami takiego działania. Częstą bowiem praktyką jest wyprzedaż niepotrzebnego majątku w postaci aukcji pracowniczej czy oferty bezpośredniej właśnie do osób zatrudnionych. Odnaleziony nieużytkowany majątek często kwalifikowany jest jako do likwidacji a jeśli posiada nadal wartość użytkową, może stanowić nielada gratkę dla pracownika. Takie wewnętrzne systemu aukcyjne to również doskonała okazja promocji mądrych postaw zgodych z obecnym trendem ESG.

Nie ważne czy to inwentaryzacja środków trwałych w jednostce budżetowej czy inwentaryzacja środków trwałych w budowie. W każdym przypadku dobry system do zarządzania środkami trwałymi to rozwiązanie warte wdrożenia. Na początek niezbędna jest dobra [przemyślana, inwentaryzacja, którą możemy dla Ciebie zrobić w dowolnym momencie roku kalendarzowego. Mamy swój sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, doświadczanie ponad 30 letnie i najnowocześniejszy sprzęt a przy tym nie straszne nam żadne wyzwania czy konieczne likwidacje.

IPRO od lat wspiera firmy w upcycklingu odbierając niepotrzebne meble i przewożąc je do potrzebujących w ramach działalności fundacyjnej. Jednak przede wszystkim wspiera organizacje w dobrym uporządkowaniu majątku, poprawnym skatalogowaniu środków trwałych, ich oznakowaniu i skompensowaniu. Zapraszamy do wycenienia usługi inwentaryzacji z IPRO.

Może nie trzeba robić inwentaryzacji samemu? Wierzymy, że stać Cię na pomoc expertów.

Skontaktuj się już dziś!