Opracowanie dokumentacji dla Audytu i Biegłego Rewidenta

Opracowanie dokumentacji dla Audytu i Biegłego Rewidenta

Wiele firm, przedsiębiorstw w trakcie, jak i po zakończeniu inwentaryzacji  ma obowiązek, a także możliwość sprawdzenia  i skontrolowania inwentaryzacji poprzez powołanie Audytora, czy Biegłego Rewidenta. Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy  o rachunkowości , niektóre jednostki są zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego ze swojej działalności.  Sporządzenie sprawozdania finansowego firmy często poprzedzone jest wykonaniem inwentaryzacji  w firmie, szczególnie w roku ustawowo obowiązkowym. 

 

Jakie dokumenty opracowujemy i weryfikujemy dla Audytora:

 

  • instrukcje inwentaryzacyjne wraz z dokumentacją  projektową Klienta
  • poprawność sporządzonych arkuszy spisu
  • poprawność dokumentacji wyjaśniającej niedobory i nadwyżki ujawnione podczas inwentaryzacji 
  • poprawność prowadzenia ewidencji księgowej 
  • pomagamy w utworzeniu nowej ewidencji księgowej w sytuacji nieprawidłowości