Klienci – Inwentaryzacje w sektorze publicznym

Inwentaryzacje w sektorze publicznym 1

W dzisiejszym świecie nie jest tajemnicą, że kradzież i oszustwo mogą mieć miejsce w każdym miejscu publicznym.

Od budynków użyteczności publicznej po linie kolejowe, ważne jest, aby śledzić środki trwałe, aby zapobiec kradzieży i nieautoryzowanemu użyciu. Regularna inwentaryzacja środków trwałych jest niezbędna, aby mieć pewność, że wszystko jest rozliczone i zapobiec stratom finansowym. Jest to szczególnie istotne w miejscach, w których każdego dnia przebywa dużo ludzi lub eksponowane są drogocenne przedmioty.

Inwentaryzacja środków trwałych odnosi się do procesu rejestrowania i śledzenia wszystkich fizycznych aktywów posiadanych przez firmę lub organizację, takich jak meble, sprzęt, komputery i pojazdy. Regularna inwentaryzacja środków trwałych pomaga zapewnić, że wszystkie aktywa są ewidencjonowane i efektywnie wykorzystywane. Jest to ważne w miejscach publicznych, ponieważ często przychodzi i odchodzi wiele osób, co ułatwia komuś wykorzystanie sytuacji i kradzież czegoś.

Jednym z najlepszych sposobów na przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych jest zatrudnienie profesjonalnej firmy, jaką jest Inwentaryzacje PRO.

IPRO jest przodującą firmą na rynku inwentaryzacji, oferującą szereg usług, które pomagają organizacjom śledzić ich aktywa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży nasza firma zyskała reputację dostarczania wysokiej jakości usług, które są dostosowane do potrzeb każdego klienta.

Zatrudniając Naszą Firmę do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, obszary publiczne mogą być pewne, że są w dobrych rękach. IPRO wykorzystuje najnowszą technologię do skanowania i rejestrowania każdego zasobu, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte. Firma dostarcza kompleksowy raport, który zawiera szczegółowe informacje, takie jak lokalizacja, stan i wartość środków trwałych. Ułatwia to organizacjom śledzenie zasobów i identyfikowanie potencjalnych problemów, zanim staną się poważnymi problemami.

 

Case Study – Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

inwentaryzacja ministerstwa

Naszym Klientem w Sektorze Publicznym jest Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu  – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej jakim jest kultura i dziedzictwo narodowe. Od 1949 siedzibą ministerstwa jest pałac Potockich.

Współprace rozpoczęliśmy w  2022 roku, kiedy to przeprowadziliśmy zerową inwentaryzacjęinwentarzacje środków trwałych.

 

Inwentaryzacje w sektorze publicznym 3

 

Opis Projektu:

Pełna inwentaryzacja, w ramach której wykonujemy spis z natury wraz z oklejeniem niektórych przedmiotów nowymi etykietami inwentarzowymi, wykonaniem zdjęć dzieł sztuki oraz pełnym rozliczeniem.

Lokalizacje do spisu:

6 lokalizacji rozmieszczonych na terenie Warszawy.

Ilości spisu:

Założenia przed projektem:  ok 13 000 szt. + ok. 300 dzieł sztuki
Po spisie: ok 10 000 szt. + ok. 300 dzieł sztuki

Wartość dla Klienta:

Uzupełnienie oznakowania etykietami inwentarzowymi na przedmiotach, które takiej etykiety nie posiadają. Wykonanie fotografii dzieł sztuki oraz wykonanie katalogu zdjęć z dziełami sztuki. Po zakończonym spisie wykonie pełnego rozliczenie do ewidencji Ministerstwa, co pozwoliło na wyczyszczenie bazy ze zbędnych zapisów oraz przyczyni się do zwiększonej wiedzy na temat tego, co, gdzie i w jakim stanie Ministerstwo posiada.

 

Case Study – Sieć Badawcza Łukasiewicz

Inwentaryzacje w sektorze publicznym 4

Naszym stałym Klientem w Sektorze Publicznym jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa .
Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa –to polski, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie istniejący od 1926 roku. Działalność placówki skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i badawczych w zakresie lotnictwa i kosmonautyki.
We współprace weszliśmy w latach:
• 2019r.
• 2022r.

 

Inwentaryzacje w sektorze publicznym 5

 

Opis Projektu:

Pełna inwentaryzacja, w ramach której wykonaliśmy spis z natury w podziale na lokalizacje i oraz konkretne budynki wraz z pełnym rozliczeniem do ewidencji księgowej

Lokalizacje do spisu:

2 lokalizacje do spisu: siedziba główna w Warszawie oraz placówka w Jastrzębiej Górze.

Siedziba główna w Warszawie to ponad 40 różnych, samodzielnych budynków, które podzielone są na działy, MPK-i, departamenty itp.

Ilości spisu:

Pierwsza współpraca (2019r.)

 

  • Założenia: 25 000 szt.
  • Realizacja: 27 000 szt.

Druga współpraca (2022r)

 

  • Założenia: 35 000 szt.
  • Realizacja: 28 000 szt.

Wartość dla Klienta:

Oznakowanie wszystkich przedmiotów nowymi etykietami inwentarzowymi, które zastąpiły w Instytucie tagi RFID. Technologia ta całkowicie nie zdała egzaminu w IL, natomiast etykiety z kodem kreskowym przyjęły się bardzo dobrze. Wiedza IL gdzie co i jakie przedmioty posiada, uporządkowanie ewidencji i wyczyszczenie jej z niepotrzebnych zapisów.

 

Case Study – ICC INTERCITY

inwentaryzacja pkp intercity

Naszym Klientem w Sektorze Publicznym jest ICC INTERCITY.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia przewoźnik uruchamia około 400 pociągów. W sumie w ramach strategii do 2023 roku PKP Intercity zmodernizuje ponad 700 wagonów i kupi 185 nowych. Znajdą się wśród nich pojazdy przedziałowe i bezprzedziałowe, 1 i 2 klasy, gastronomiczne oraz do przewozu rowerów czy wielofunkcyjne wagony COMBI. Ponadto pasażerowie skorzystają z 12 nowych i 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. PKP Intercity kupi także 118 lokomotyw elektrycznych (jedno- i wielosystemowych) oraz spalinowych, a także zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych (EU/EP07, EP08 oraz SM42). Część lokomotyw, wagonów i EZT-ów będzie przystosowana do prędkości 200 km/h. W ramach strategii planowana jest również modernizacja stacji postojowych.

Współprace rozpoczęliśmy w 2016 roku, kiedy to przeprowadziliśmy kompleksową inwentaryzację środków trwałych.

 

Inwentaryzacje w sektorze publicznym

 

Opis Projektu:

Kompleksowa inwentaryzacja środków trwałych, z pełnym rozliczeniem zapasów wraz z  rekomendacjami zmian organizacyjnych.

Lokalizacje do spisu:

23 magazyny PKP INTERCITY zlokalizowane na terenie miast:

 

  • Warszawa (12)
  • Lublin (2)
  • Gdynia (5)
  • Olsztyn (1)
  • Szczecin (3)
  • Kraków (6)
  • Katowice (2)
  • Przemyśl (1)
  • Poznań (1)
  • Wrocław (6)

Ilości spisu:

Około 10 tyś środków na lokalizacjeWartość dla Klienta: Oznakowanie etykietami inwentarzowymi na przedmiotach. Po zakończonym spisie wykonie pełnego rozliczenie do ewidencji, co pozwoliło na wyczyszczenie bazy ze zbędnych zapisów oraz przyczyni się do zwiększonej wiedzy na temat tego co, gdzie i w jakim stanie Firma posiada. Kompleksowa inwentaryzacja środków trwałych, z pełnym rozliczeniem zapasów wraz z  rekomendacjami zmian organizacyjnych.