kolorowe owoce

Czym jest metodyka w inwentaryzacji?

Inwentaryzacje prosta sprawa ale tylko z Metodyką Inwentaryzacje PRO

Możesz zyskać więcej, niż myślisz.

Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek inwentaryzacji majątku i wiele firm odczytuje ten obowiązek wprost. Działy księgowości prowadzą ewidencję środków trwałych, amortyzowaną zgodnie z przepisami i uzupełnianą o nowe zakupy. Na papierze (czy raczej w bazie danych) wszystko jest w porządku, ale czy taka ewidencja zawiera przydatne informacje? Możemy dowiedzieć się z niej, ile i jakich środków mamy?  Wykorzystujemy je optymalnie? Czy ta wiedza ułatwia zarządzanie zasobami, planowanie nowych inwestycji i zakupów? Często niestety nie.  Firmy, które działają w wielu lokalizacjach, rozwijają się dynamicznie, mają często ewidencje prowadzone wielu od lat i również od wielu lat nie aktualizowane. Zdarza się, że środki trwałe, które przydałyby się w nowo otwieranej placówce, są dostępne i nie używane w innej – ale ewidencja nie daje odpowiedzi na pytanie: zakup nowych środków czy recykling istniejących?

 

Więcej wiedzy to oszczędności.

Dobrze przeprowadzona inwentaryzacja to źródło przydatnych informacji. Można dzięki niej dowiedzieć się:

– Co naprawdę posiada firma?

– Gdzie znajdują się środki trwałe?

– Kto nimi zarządza?

– W jakim są stanie?

– Jaką wiedzą na temat majątku firmy dysponują odpowiedzialni  za niego pracownicy?

– Czy ewidencja środków trwałych jest aktualna, aktualizowana i prowadzona w sposób umożliwiający jak najlepsze ich wykorzystanie?

– Czy w firmie nie dochodzi do zaniedbań, nadużyć lub ukrywania informacji o stanie majątku?

Wszystkie te informacje umożliwiają podjecie właściwych decyzji dotyczących przyszłych zakupów, relokacji środków czy ich modernizacji. W efekcie, dzięki prawidłowo prowadzonej ewidencji, aktualizowanej podczas inwentaryzacji, można uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Możesz zrobić to samemu. Ale nie musisz.

Pracownicy odpowiedzialni za administrowanie majątkiem mają najczęściej wiele innych zadań. Ich uwaga skupiona jest więc na wypełnianiu obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych, w której zapisy często odzwierciedlają wyłącznie wartość księgową, pomijając informacje o faktycznej ilości i wartości użytkowej tych środków. Okresowa inwentaryzacja przeprowadzana przez naszych specjalistów odciąża pracowników firmy i daje obiektywny obraz stanu majątku.

Informacje kompletne i szybko dostępne.

Inwentaryzacja z wydrukowanym arkuszem spisu z natury i ołówkiem w ręku to już przeszłość. Dziś pracujemy na nowoczesnych przenośnych kolektorach danych. Pracując w kilku zespołach równocześnie i wykorzystując możliwości kolektorów oraz specjalistycznego oprogramowania, w krótkim czasie inwentaryzujemy majątek firm działających w wielu lokalizacjach (placówki banków, apteki i sklepy sieciowe, centra dystrybucji)

Metodyka Inwentaryzacje PRO, holistyczne rozwiązanie

Praca metodyczna gwarantuje właściwe, czyli zgodne z przepisami, podejście do zagadnienia. Zabezpiecza całą dokumentację i dobrze wyszkolonych ludzi. Współpracując z Firmą która wdraża Metodyczne podejście do Inwentaryzacji mamy gwarancję, że cały projekt będzie przeprowadzony poprawnie, a my nie musimy się uczyć kolejnego zagadnienia księgowego w szczegółach.

Cały tak zwany Know How otrzymamy od pośrednika. To on wesprze nas w kontakcie z Audytorem i opracuje niezbędne dokumenty. Współpraca z firmą która się zna to komfort i bezpieczeństwo.

Skorzystaj z porady już teraz! Zadzwoń 662 235 387

Porozmawiajmy, zawsze jest przestrzeń do wspólnego Biznesu!