Polski Ład, a Ewidencja Środków Trwałych w nowym JPK.

Ewidencja Środków Trwałych

Dotychczas sposób prowadzenia ewidencji środków trwałych i środków nisko cennych był indywidualnie określany przez kierownika jednostki na podstawie przepisów określonych w UoR, ale teraz będzie on ustalany z góry. Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, od 2023 roku podatnicy podatku CIT oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mieli mieć obowiązek regularnego przekazywania ksiąg rachunkowych i ewidencji środków trwałych do urzędu skarbowego. Jednak terminy wprowadzenia tego obowiązku zostały przesunięte w czasie.

Od 2024 r. obowiązek przekazywania ksiąg będzie dotyczył największych podatników (o obrotach przekraczających 50 mln zł) oraz podatkowych grup podatkowych.

W 2025 r. obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy obowiązani do składania ewidencji JPK_VAT, a w 2026 r. – pozostali podatnicy.

Obowiązki osób fizycznych prowadzących działalność…

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane prowadzić księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych i przesyłać je do urzędu skarbowego. Częstotliwość przekazywania zależeć będzie od rodzaju zaliczek podatkowych, które podatnik płaci (miesięczne lub kwartalne) oraz od zakończenia roku podatkowego. Księgi będą przekazywane elektronicznie w postaci JPK_KR lub JPK_PKPIR.

Obowiązki podatników CIT…

Podatnicy CIT będą mieli podobne obowiązki, jednak dotyczyć one będą tylko ksiąg rachunkowych, a nie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy CIT będą zobowiązani do przekazywania JPK_KR po zakończeniu roku podatkowego, a nie co miesiąc. Wyłączeni z tego obowiązku zostaną podatnicy zwolnieni podmiotowo z CIT.

Nowe przepisy umożliwią organom podatkowym bieżący dostęp do JPK_KR (JPK_PKPIR), co pozwoli im monitorować transakcje i wykrywać nietypowe zdarzenia, transakcje o znacznej wartości oraz transakcje z podmiotami powiązanymi lub podejrzanymi. Dane będą przekazywane w formacie umożliwiającym masowe przetwarzanie, weryfikację krzyżową transakcji i wykrywanie niezgodności.

Z tego powodu podatnicy mogą mieć obawy związane z przekazaniem organom podatkowym pełnego obrazu swojej działalności w postaci JPK_KR (JPK_PKPIR).

Niezależnie jednak od tego ile informacji będzie trzeba raportować zasady prowadzenia poprawnej ewidencji są nam znane od lat.

Od ponad 30 lat zajmujemy się Inwentaryzacją Środków Trwałych i bez problemu odciążymy Państwa w kwestii uporządkowania, ujednolicenia i prawidłowego wyprowadzenia Ewidencji Środków Trwałych, tak aby do raportu JPK przekazać spójne z rzeczywistością dane.

Pozbędziemy się kłopotliwych „zestawów”, które nie powinny występować w obecnie prowadzonej ewidencji. Nasi pracownicy należycie i właściwie nazwą środki znajdujące się we własności Firmy.

Skontaktuj się z nami TERAZ!

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury:

https://grantthornton.pl/publikacja/od-2023-wszystko-na-talerzu-czyli-regularne-przekazywanie-urzedowi-jpk-w-zakresie-ksiag/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazek-comiesiecznego-skladania-jpk-pkpir-oraz-jpk-ewp-od-2023-roku

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-polski-lad-najwazniejsze-zmiany