Polski Ład, a Ewidencja Środków Trwałych w nowym JPK CIT.

Ewidencja Środków Trwałych

Dotychczas sposób prowadzenia ewidencji środków trwałych i środków nisko cennych był indywidualnie określany przez kierownika jednostki na podstawie przepisów określonych w UoR, ale teraz będzie on ustalany z góry. Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, od 2025 roku podatnicy podatku CIT oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mieć obowiązek regularnego przekazywania ksiąg rachunkowych i ewidencji środków trwałych do urzędu skarbowego.

Od 2025 r. obowiązek przekazywania ksiąg będzie dotyczył największych podatników (o obrotach przekraczających 50 mln zł) oraz podatkowych grup podatkowych.

W 2026 r. obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy obowiązani do składania ewidencji JPK_VAT, a w 2027 r. – pozostali podatnicy.

Obowiązki osób fizycznych prowadzących działalność…

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane prowadzić księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych i przesyłać je do urzędu skarbowego. Częstotliwość przekazywania zależeć będzie od rodzaju zaliczek podatkowych, które podatnik płaci (miesięczne lub kwartalne) oraz od zakończenia roku podatkowego. Księgi będą przekazywane elektronicznie w postaci JPK_KR lub JPK_PKPIR.

Obowiązki podatników CIT…

Zgodnie z przyjętym w ramach tzw. ustawy Polski Ład przepisami, od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia  ksiąg rachunkowych wyłącznie w formie elektronicznej i corocznego przesyłania ustrukturyzowanych informacji w nich zawartych do organów podatkowych – właśnie za pomocą struktury JPK CIT.

JPK CIT przesyłane będą bez wcześniejszego wezwania organów podatkowych. W rezultacie, organy podatkowe uzyskają regularny wgląd w rozliczenia podatników, w tym dane pozwalające – w zamierzeniu Ministerstwa Finansów – na ustalenie wyniku podatkowego CIT podatnika,  przez co będą mogły m.in. jeszcze skuteczniej typować podatników do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

W związku z wprowadzeniem nowego obowiązku, podatnicy zobowiązani zostaną do implementacji nowych rozwiązań IT oraz do przebudowy księgi głównej i ksiąg pomocniczych w sposób, który umożliwi im wywiązanie się z przesyłania JPK CIT. Zmiana ta dotknie również podmioty świadczące usługi prowadzenia takich ksiąg.

Nowe przepisy umożliwią organom podatkowym bieżący dostęp do JPK_KR (JPK_PKPIR), co pozwoli im monitorować transakcje i wykrywać nietypowe zdarzenia, transakcje o znacznej wartości oraz transakcje z podmiotami powiązanymi lub podejrzanymi. Dane będą przekazywane w formacie umożliwiającym masowe przetwarzanie, weryfikację krzyżową transakcji i wykrywanie niezgodności.

Z tego powodu podatnicy mogą mieć obawy związane z przekazaniem organom podatkowym pełnego obrazu swojej działalności w postaci JPK_KR (JPK_PKPIR).

Jaki jest planowany w „Schemie” obowiązek względem ewidencji Środków trwałych w Nowym JPK ST.

12 Kwietnia Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki złożył uwagi Uwagi Konfederacji Lewiatan do nowych wzorów struktury logicznej JPK_KR_PD oraz struktury JPK_ST oraz projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wersja z 22 marca 2024 r.). Pełna treśc dokumentu znajduje się TUTAJ.

Uwagi te odnoszą się między innymi do obowiązku raportowanie w strukturze JPK ST ewidencji środków trwałych w skorelowaniu do źródła zakupu czyli faktury od Kontrahenta. Niestety zarówno ta zasada, jak i pełna definicja Kontrahenta nie została przedstawiona przez Ministerstwo Finansów. Brakuje również szczegółów dotyczących kształtu nowej struktury, ostatecznych terminów raportowania, oraz informacji o tym jakie dane będą raportowane historycznie. Pytań jest więcej niż odpowiedzi, jednak jedno jest pewne, zmiana ta wprowadzona przez poprzednią ekipę rządzącą, będzie utrzymana, ważnym jest zatem na tym etapie, aby mieć dobrze – precyzyjnie prowadzoną Ewidencję Środków Trwałych, zarówno wysoko jak i niskocennych.

Niezależnie jednak od tego ile informacji będzie trzeba raportować zasady prowadzenia poprawnej ewidencji są nam znane od lat.

Od ponad 30 lat zajmujemy się Inwentaryzacją Środków Trwałych i bez problemu odciążymy Państwa w kwestii uporządkowania, ujednolicenia i prawidłowego wyprowadzenia Ewidencji Środków Trwałych, tak aby do raportu JPK przekazać spójne z rzeczywistością dane.

Pozbędziemy się kłopotliwych „zestawów”, które nie powinny występować w obecnie prowadzonej ewidencji. Nasi pracownicy należycie i właściwie nazwą środki znajdujące się we własności Firmy.

Skontaktuj się z nami TERAZ!

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury:

https://kpmg.com/pl/pl/blogs/home/posts/2024/02/nowe-obowiazki-dla-podatnikow-cit-przesylanie-jpk-cit-blog-podatkowy.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-polski-lad-najwazniejsze-zmiany