Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A. – to dawny bank komercyjny z siedzibą w Warszawie działający w latach 1991–2018. W listopadzie 2018 połączył się z Raiffeisen Bank International AG, który rozpoczął prowadzenie działalności na terenie Polski poprzez swój oddział – Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce.

Raiffeisen Bank jest naszym Klientem wieloletnim. Wspólnie zrealizowaliśmy póki co dwa projekty – projekt w 2011 roku, pod nazwą JKF oraz projekt w 2018 roku, pod nazwą JKF For Value. Cieszymy się z tak udanych współpracy.

Spis w 2011 roku dokonaliśmy pod nazwą JKF Sp. z.o.o. ,,Profesjonalna współpraca oraz prawidłowe wykonanie usługi potwierdziły, ze wybór partnera biznesowego do tego projektu był słuszny i w pełni spełnił nasze oczekiwania.”

Rekomendacja Raiffasen Bank (2011)

Spis w 2018 roku dokonaliśmy pod nazwą JKF For Value. Pełna inwentaryzacja, w ramach której wykonaliśmy spis z natury wraz z pełnym rozliczeniem do ewidencji księgowej Banku. Oznakowaliśmy środki,  które nie miały etykiet. Współpracowaliśmy na etapie spisu z departamentami administracji i IT oraz dyrektorami poszczególnych placówek bankowych. Dziękujemy za rekomendacje:

Rekomendacja Raiffasen Bank (2018)

Proces rozliczenia danych ze spisu wykonany przez dział rozliczeń Inwentaryzacje PRO we współpracy z pracownikami Banku przebiegał rzetelnie z dużą dbałością o szczegóły

“Proces rozliczenia danych ze spisu wykonany przez dział rozliczeń JKFFV we współpracy z pracownikami Banku przebiegał rzetelnie z dużą dbałością o szczegóły.”

Aneta Wągrodzka, Dyrektor ds. Księgowości Własnej