inwentaryzacja środków trwałych

Pytania i odpowiedzi dotyczące inwentaryzacji środków trwałych

Q: Co to jest zarządzanie zapasami środków trwałych?

A: Zarządzanie zapasami środków trwałych to proces śledzenia, monitorowania i zarządzania rzeczowymi aktywami firmy, takimi jak maszyny,  meble, sprzęt, budynki, grunty i pojazdy. Dokonuje się go podczas procesu inwentaryzacji środków trwałych.

Q: Dlaczego zarządzanie zapasami środków trwałych jest ważne dla firm?

A: Zarządzanie zapasami środków trwałych ma kluczowe znaczenie dla firm, ponieważ pomaga im dokładnie śledzić ich zasoby, oceniać ich wartość, monitorować ich wykorzystanie, identyfikować potencjalne straty lub kradzieże oraz podejmować świadome decyzje dotyczące konserwacji, likwidacji i wymiany aktywów.

Q: Jak wygląda proces przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych?

A: Proces przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych obejmuje identyfikację wszystkich środków trwałych, weryfikację ich istnienia i lokalizacji, ocenę ich wartości oraz rejestrację szczegółów, takich jak typ środka trwałego, opis, data zakupu, amortyzacja i historia konserwacji.  Kluczowym dla  skutecznej inwentaryzacji jest dostosowana do charakteru każdej branży metodyka.

Q: Jak często firmy powinny przeprowadzać inwentaryzację środków trwałych?

A: Zgodnie z przepisami wynikającymi nie tylko z ustawy o rachunkowości ale i innych przepisów inwentaryzację trwałych składników majątku, należy wykonać obowiązkowo co 4 lata. W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, inwentaryzację za 2022 r. należy przeprowadzić na 31 grudnia 2022 r., przy czym inwentaryzację niektórych składników aktywów można rozpocząć już od 1 października 2022 r., a zakończyć do 15 stycznia 2023 r. Tak sztywno Ustawa reguluje kwestię realizacji Inwentaryzacji w sektorze publicznym.

Q: Dlaczego firma powinna zatrudnić Inwentaryzacje PRO do inwentaryzacji środków trwałych?

A: Nasza Firma jest znana z dokładności, odpowiedzialności i niezawodności. Wykorzystujemy zaawansowaną technologię w celu przyspieszenia procesu oraz dysponujemy wyspecjalizowanymi zespołami przeszkolonymi do obsługi różnych typów aktywów.

Q: W jaki sposób IPRO przeprowadza inwentaryzację środków trwałych?

A: Podstawą Inwentaryzacji PRO  na podstawie której opracowujemy każdy projekt jest METODYKA IPRO. Nasza METODYKA na każdym etapie spisu wykorzystuje różnorodne techniki mające na celu usprawnienie przebiegu Inwentaryzacji w zgodzie z polityką Firmy.

Podczas fizycznego spisu  dokonujemy skanowania kodów kreskowych, aby zlokalizować i zidentyfikować każdy zasób. Korzystamy również ze specjalistycznego oprogramowania do śledzenia i zarządzania danymi inwentaryzacyjnymi.

Q: Ile czasu zajmuje  ukończenie inwentaryzacji środków trwałych?

A: Czas potrzebny na ukończenie inwentaryzacji środków trwałych zależy od wielkości firmy i jej majątku. Jednak Nasza Firma dąży do jak najszybszego i najskuteczniejszego zakończenia procesu inwentaryzacji.