procedura zarządzania majątkiem

Procedura Zarządzania Majątkiem Trwałym jak ją napisać?

Dobra Procedura zawierać powinna:

  1. Definicje
  2. Kwalifikację Środków Trwałych
  3. Rejestr Dokumentacji Inwentaryzacyjnej
  4. Rejestr Osób Odpowiedzialnych – stanowiskowo
  5. Obieg dokumentów w zakresie gospodarki środkami trwałymi
  6. Oznaczenie Środków Trwałych i sposób ich wprowadzania do Ewidencji Majątku
  7. Procedury komunikacyjne wewnątrz Organizacji
  8. Procedury komunikacyjne na zewnątrz Organizacji
  9. Charakterystyka i przeznaczenie wykorzystanego sprzętu i oprogramowania
  10. Terminy realizacji Inwentaryzacji

Warto skorzystać z Raportów Rekomendacyjnych tworzonych przez specjalistów od Inwentaryzacji.

Zapraszamy do współpracy