Kupowanie Inwentaryzacji

Kiedy kupić sobie inwentaryzację?

To pytanie zadają sobie przedstawiciele działu zakupów, administracji czy księgowości. Sezonowość w inwentaryzacji wyznacza Ustawa o Rachunkowości. Z jednej strony obowiązek mówi o inwentaryzacji co 4 letniej, ale jak dokładnie to wygląda w kwestii terminów: Rynek należy podzielić na sektory. Sektor Publiczny W sektorze spółek państwowy, ministerst, instytutuów, szeroko rozumianych instytucji państwowych, można realizować inwentaryzację … Continue Reading

inwentaryzacja w spółce handlowej

Inwentaryzacja w spółce handlowej

Inwentaryzacja to nieodłączna część zarządzania majątkiem w każdej spółce. Polega na spisaniu i ewidencjonowaniu wszystkich środków trwałych, materiałów i towarów, które znajdują się w posiadaniu firmy. To zadanie wymaga dokładności i staranności, ponieważ błędy w inwentaryzacji mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. W tym artykule skupimy się na specyfice inwentaryzacji w spółce z … Continue Reading

życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Życzymy Wam by inwentaryzacja środków trwałych przebiegła wam tak przyjemnie i sprawnie jak pałaszowanie wielkanocnych smakołyków. Spokojnych, błogosławionych i pełnych radości Świąt wielkanocnych! Życzą przyjaciele z Inwentaryzacje PRO!

inwentaryzacje

Co to jest Inwentaryzacja? Inwentaryzacja z IPRO od A do Z – czym jest i na czym polega?

Inwentaryzacja to proces, w którym sprawdza się stan zapasów, aktywów oraz innych elementów majątkowych. Jest to jedna z najważniejszych czynności, które powinny być regularnie wykonywane w firmie. Warto wiedzieć, jak przebiega taki proces, aby móc przygotować się do niego w sposób właściwy. Najważniejsza jest jednak dobra metoda na realizację inwentaryzacji, dlatego w IPRO opracowaliśmy własne … Continue Reading

inwentaryzacja towarów

Pytania i odpowiedzi dotyczące inwentaryzacji towarów

Q: Inwentaryzacja towarów – jakie są jej cele? A: Celem inwentaryzacji towarów jest: Q: Jakie znaczenie ma prowadzenie dokładnych zapisów inwentaryzacyjnych? A: Utrzymywanie dokładnej ewidencji zapasów ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, ponieważ pomaga firmom zapewnić terminowość produkcji, obniżyć koszty i zapobiegać brakom lub nadmiernym zapasom. Q: Jaka jest różnica między wieczystymi i … Continue Reading

inwentaryzacja magazynów

Pytania i odpowiedzi dotyczące procesu inwentaryzacji magazynów

Q: Na czym polega inwentaryzacja z punktu widzenia magazynów? A: Z punktu widzenia magazynów inwentaryzacja polega na ustaleniu faktycznego stanu składników obrotowych, czyli towarów surowców, czy wyrobów gotowych przechowywanych w magazynach. Inwentaryzację przeprowadza się poprzez dokonanie spisu z natury towarów znajdujących się na terenie magazynu. Integralną częścią tego procesu jest też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem … Continue Reading

inwentaryzacja środków trwałych

Pytania i odpowiedzi dotyczące inwentaryzacji środków trwałych

Q: Co to jest zarządzanie zapasami środków trwałych? A: Zarządzanie zapasami środków trwałych to proces śledzenia, monitorowania i zarządzania rzeczowymi aktywami firmy, takimi jak maszyny,  meble, sprzęt, budynki, grunty i pojazdy. Dokonuje się go podczas procesu inwentaryzacji środków trwałych. Q: Dlaczego zarządzanie zapasami środków trwałych jest ważne dla firm? A: Zarządzanie zapasami środków trwałych ma … Continue Reading

Inwentaryzacja Hybrydowa – Czym jest?

Inwentaryzacja Hybrydowa – Czym jest?

W obecnym czasie wielu pracowników pozostało wciąż na tak zwanym Home Office, czyli pracy zdalnej.  Na początku pandemicznego lockdown zabrali ze sobą do domów laptopy, komputery, drukarki, skanery, fotele, czasem nawet dodatkowe monitory czy meble. Ów sprzęt znajduje się w chwili obecnej w domach pracowników, czyli poza właściwą lokalizacją – poza Organizacją. Wcześniej taki spis … Continue Reading

procedura zarządzania majątkiem

Procedura Zarządzania Majątkiem Trwałym jak ją napisać?

Dobra Procedura zawierać powinna: Definicje Kwalifikację Środków Trwałych Rejestr Dokumentacji Inwentaryzacyjnej Rejestr Osób Odpowiedzialnych – stanowiskowo Obieg dokumentów w zakresie gospodarki środkami trwałymi Oznaczenie Środków Trwałych i sposób ich wprowadzania do Ewidencji Majątku Procedury komunikacyjne wewnątrz Organizacji Procedury komunikacyjne na zewnątrz Organizacji Charakterystyka i przeznaczenie wykorzystanego sprzętu i oprogramowania Terminy realizacji Inwentaryzacji Warto skorzystać z … Continue Reading